654-2217/01 – Automatizace technologických procesů (ATP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
STR0354 Ing. Nikita Stratinskiy
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat problematiku řídících systémů, navrhnout automatizované systémy řízení, vytvářet simulace a syntézy regulačních obvodů, vytvářet návrhy optimální a adaptivní řízení v průmyslových systémech. Budou mít znalosti metod vytváření algoritmů řízení a automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Student bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v aplikacích zaměřených na automatizaci procesů a modelování vybraných průmyslových procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí s řízení systémů a metodami a způsoby jejich řízení. Náplní předmětu jsou metody návrhu, realizace a provozu rozsáhlých automatizovaných systémů řízení technologických procesů v průmyslu se zaměřením na těžký průmysl. Tyto systémy jsou analyzovány jako mnohoparametrová a mnohoaspektová úloha. Je provedena klasifikace úloh, struktur a funkcí řízení.Jsou probrány metody syntézy algoritmů řízení. Závěry jsou podrobně aplikovány na systémy řízení jednotlivých částí hutnického závodu pracujícího v uzavřeném cyklu. Je probírána problematika řízení hutnické energetiky a systémy s průmyslovými roboty. Jsou nastíněny nové možnosti inženýrské činnosti v těchto oblastech.

Povinná literatura:

VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 1: Kybernetika a automatizované systémy řízení. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008. VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 2: Řízení technologických procesů v metalurgii. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008. VROŽINA, M., J. DAVID a R. GARZINOVÁ. Automatizace technologických procesů / Část 3: Průmyslové roboty a manipulátory. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008. SARNOVSKÝ, J. Kybernetický svet. Košice: TU Košice, 2011. ISBN: 9788080861834. VLACH, J. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN: 80-86056-66-X. DOYLE, J. C., B. A. FRANCIS and A. R. Tannenbaum. Feedback Control Theory. New York: Macmillan Publishing Co., 2008. ISBN: 978-0486469331. DISTEFANO III, J.,‎ A. R. STUBBERUD and I. J. WILLIAMS. Schaum’s Outline of Feedback and Control Systems. New York: McGraw-Hill Education, 2013. ISBN: 978-0071829489. NISE, N. S. Control Systems Engineering. New Jersey: Wiley; 2015. ISBN: 978-1118170519. DORF, R. F. and‎ R. H. BISHOP. Modern Control Systems. London:Pearson; 2010. ISBN: 978-0136024583.

Doporučená literatura:

JADLOVSKÝ, J. Distribuované systémy riadenia. Praha: Elfa, 2013. ISBN 9788080862275. ŘEPA, V. Podnikové procesy: Procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2007. ISBN: 80-247-1281-4. ROUBAL, J. Regulační technika v příkladech -- Moderní postupy pro běžnou praxi. Praha: BEN-Technická literatura, 2011. ISBN: 978-80-7300-2. VALTER, J. Regulace v praxi - aneb Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5. FRANKLIN, G.F.,‎ J. D. POWELL and A. EMAMI-NAEINI. Feedback Control of Dynamic Systems. London: Pearson, 2014. ISBN: 978-0133496598. SEBORG, D. E., T. F. EDGAR and‎ D. A. MELLICHAMP a‎ F. J. DOYLE. Process Dynamics and Control. New Jersey: Wiley, 2016. ISBN: 978-1119385561. ǺSTRÖM, K. and T. HÄGGLUND. PID Controllers: Theory, Design and Tuning. Second Edition. Research Triangle Park - North Carolina, Instrument Society of America 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Tvorba jednoduchých systémů řízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a vymezení obsahu předmětu. Definování regulačních systémů a řízených objektů. 2. Úlohy, funkce a struktury ASŘ. Algoritmická struktura, pojem technologického a systémového algoritmu. Klasifikace automatizovaných systémů řízení. 3. Teoretické problémy ASŘ, formulace cílů a efektivnosti řízení. Problém matematického popisu řízených soustav, matematické modely a jejich využití. 4. Metody syntézy algoritmu řízení. Typy algoritmů při vytváření automatizovaných systémů řízení v metalurgii. 5. Problém získání, přenosu a transformace informací. 6. Vstupní úvahy k řešení automatizace hutní výroby. 7. Řídící systémy koksoven a přípravy vsázky do vysokých pecí. 8. Automatizace úseků vysokopecního provozu. 9. Systémy řízení agregátů pro výrobu oceli- SM pece, tandemové pece, konvertory, elektrické pece. 10. Problematika řízení sekundární metalurgie. 11. Automatizace závodů plynulého odlévání oceli. 12. Informační a řídící systémy na válcovnách. 13. Řízení pecí pro ohřev a tepelné zpracování oceli. 14. Automatizace dopravních a energetických systémů hutních provozů. 15. Průmyslové roboty jako prvek automatizace,robotizované technologické komplexy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Test a zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PAU K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní