654-2222/01 – Metody popisu systémů (MPS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Student bude umět identifikovat vlastnosti a chování statických a dynamických systémů. Student bude umět analyzovat problematiku matematického popisu a chování statických a dynamických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy systémové teorie a systémových aplikací. Jsou probírány metody a nástroje identifikace systémů. Posluchači získají základní přehled o matematickém popisu, vlastnostech a chování statických a dynamických systémů (teorie grafů - kódový popis systémů pomocí matic, metoda CPM, Laplaceova transformace, statické a dynamické charakteristiky). Ve cvičení jsou probírány základy Booleovy algebry logiky, metody matematického popisu, minimalizace a modelování logických systémů.

Povinná literatura:

KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Z. Metody popisu systémů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017 KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Z. Methods of Systems Description. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. FRANKLIN, G. F., J. D. POWELL and A. EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. 6th ed. Upper Saddle River: Pearson, c2010. ISBN 978-0-13-601969-5. VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody používané v oblasti automatizace a řízení. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/MatMet/ATR.htm.

Doporučená literatura:

HUBA, M., P. HUBINSKÝ and K. ŽÁKOVÁ. Teória systémov. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2002. ISBN 80-227-1820-3. BURÝ, A. Teorie systémů a řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1602-9. JANČÍKOVÁ, Z. Systems theory. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3715-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody používané v oblasti automatizace a řízení. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/MatMet/ATR.htm.

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy teorie systémů. 2. Subsystémy a dílčí systémy, hierarchie. 3. Chování systému, jeho stav a vlastnosti. 4. Klasifikace systémů podle různých hledisek. 5. Model systému, identifikace, modelování a simulace systémů. 6. Řízení systémů - obecný princip řízení, druhy řízení. 7. Statické systémy - matematický popis, příklady statických systémů. 8. Teorie grafů - základní pojmy, kódový popis systémů pomocí matic, 9. Metoda kritické cesty (CPM 10. Dynamické systémy - matematický popis, příklady dynamických systémů. Základní dynamické charakteristiky. 11. Laplaceova transformace - základní vlastnosti, řešení lineárních diferenciálních rovnic pomocí Laplaceovy transformace, přenos spojitých funkcí. 12. Statické a dynamické vlastnosti dynamických systémů 13. Dělení systémů podle řádu lineární diferenciální rovnice. 14. Logické systémy - základy Booleovy algebry logiky, základní pravidla modelování logických funkcí, minimalizace logických funkcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Písemný test a ústní zkoušení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní