654-2223/01 – Senzory a řízení technologických procesů (SRTP)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat různé principy měření stavových veličin, které jsou typické pro provozní praxi i laboratorní techniku, - student bude umět formulovat základní principy a aplikace senzorů neelektrických veličin a základní pojmy a principy z oboru automatického řízení a sběru technologických dat, - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti jednotlivých senzorů pro určitý typ aplikace tak, aby byly respektovány výhody a nevýhody s ohledem na provozní podmínky a nákladnost provedení, - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům vhodných úprav měření a řízení specializovaných technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti budou kompetentní posoudit míru relevance poskytnuté informace senzory snímajícími provozní parametry technologie, způsoby a principy automatického sběru technologických veličin a metody automatického řízení, na jejichž základě budou umět správně identifikovat klíčové kroky pro zvyšování spolehlivosti a kvality výroby.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003, 654 s. ISBN 80-7300-020-2 Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. 244 s. ISBN 978-80-248-1924-2 WEBSTER, J. G. a H. EREN, ed. Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4398-4888-3.

Doporučená literatura:

ŠVARC, I. Automatizace: automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma: - z oblasti měření a zpracování technologických veličin - projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání Absolvování zápočtového testu - výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho absolvování. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a vymezení obsahu předmětu 2. Senzory pro měření teploty (principy, aplikace, přesnost, spolehlivost, cena) 3. Senzory pro měření tlaku (principy, aplikace, přesnost, spolehlivost, cena) 4. Senzory pro měření průtoku a hladiny (principy, aplikace, přesnost, spolehlivost, cena). 5. Senzory pro měření pH a vodivosti (principy, aplikace, přesnost, spolehlivost, cena). 6. Senzory pro měření koncentrace a vlhkosti a aktivity kyslíku (principy, aplikace, přesnost, spolehlivost, cena). 7. Metody snímání, přenos, registrace a zpracování dat DAQ. 8. Řízený systém, řídicí systém, ovládání a zpětnovazební řízení, základní regulační obvody. 9. Funkce regulačního obvodu, bloková schémata. 10. Regulátory, jejich vlastnosti a provedení. 11. Přesnost, stabilita a optimální nastavení regulačních obvodů. 12. Užití řídících počítačů a PLC v automatizovaných systémech řízení. 13. Problematika optimálního řízení, úloha počítačových modelů při návrhu, realizaci a provozu automatizovaných systémů technologických procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Nutnou podmínkou pro absolvování předmětu je účast na cvičeních, maximálně tři absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní