654-2224/01 – Počítačová technika II (PT2)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity4
Garant předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
RAS0103 Ing. Lukáš Raszka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat základní počítačové úlohy. Bude znát základní datové a řídící struktury. Bude schopen aplikovat - základní datové a řídící struktury v návrhu řešení; - vytvořit algoritmus řešení; - převést algoritmus do počítačového programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy algoritmizace, hodnocením složitosti a dokazováním algoritmů, seznámení s řídicími a datovými strukturami programovacích jazyků a abstraktními datovými typy.

Povinná literatura:

[1] HEGER, M.: Počítačová technika II. Studijní opora k předmětu. 2010 [2] HEROUT, P.: Učebnice jazyka C. 1. díl, 5. vyd. České Budějovice: Kopp, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7232-351-7 [3] HEROUT, P.: Učebnice jazyka C. 2. díl, 3. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007, s. 272-437, ISBN 978-80-7232-329-6 [4] KNUTH, D. E.: The art of computer programming. Vol. 1, Fundamental algorithms. 3rd ed. Boston: AddisonWesley, 1997, 650 s. ISBN 0-201-89683-4

Doporučená literatura:

[1] WIRTH, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: pisemný test a ústní zkouška. Studenti vypracují programy dle zadání. Je povinná účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné literatury, účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti algoritmů, notace a popis algoritmů. 2. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů. 3. Principy vyšších programovacích jazyků. Symboly, oddělovače, konstanty, identifikátory. 4. Proměnné, reprezentace čísel, návěští. 5. Výrazy a příkazy. 6. Textové soubory, standardní vstup/výstup, binární soubory. 7. Koncepce dat. Jednoduché datové typy. Strukturované datové typy. 8. Strukturované programování. Řídící struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti. 9. Procedury a funkce a jejich parametry. 10. Rekurzívní procedury a funkce a přímá a nepřímá rekurze. 11. Typ ukazatel a dynamické proměnné. Spojové struktury, seznamy a stromy. 12. Základní metody řazení a jejich efektivita. 13. Základní metody vyhledávání, použití. 14. Ladění a dokumentace programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Písemný test a ústní zkoušení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní