654-2225/01 – Počítačové sítě (PS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat základní vlastnosti počítačových sítí. Student bude umět demonstrovat základní služby poskytované počítačovými sítěmi, základní síťivé topologie, metody přístupu k přenosovému médiu a základní prvky síťového hardware. Student bude umět analyzovat standardní typy současných síťových kabelových a bezdrátových technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou počítačových sítí LAN a WAN. Posluchači se seznámí se základními službami poskytovanými počítačovými sítěmi, se základními topologiemi a metodami přístupu k přenosovému médiu, s jednotlivými prvky síťového hardware a standardními typy současných síťových technologií. Ve cvičeních je probírána konfigurace síťových prvků MIKROTIK. Studenti se seznámí s prostředím sítě z hlediska uživatele, se základními službami a hardwarem, který je běžně využíván v průmyslovém prostředí.

Povinná literatura:

Bárta, J. Úvod do počítačových sítí. České Budějovice: Kopp, 2008. ISBN 8072320025 Jančíková, Z. a R. Frischer. Základy počítačových sítí, skripta. Ostrava: VŠB–TUO, 2016 Lammle, T. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0470901076 Lammle, T. CCNA Routing and Switching. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 1119288282

Doporučená literatura:

Jančíková, Z. a R. Frischer. Základy počítačových sítí, skripta. Ostrava: VŠB–TUO, 2006 Northcut, S., L. Zelster, abd S. Winters. Bezpečnost počítačových sítí, Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0697-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz) - Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. - animace Demonstrace probíhající komunikace pomocí zařízení HUB, - animace Základní konfigurace IP Subnetů – výpočty, - animace Konfigurace síťového adaptéru uživatelského PC a testování spojení do Internetu, - animace Demonstrace probíhající komunikace pomocí zařízení SWITCH, - animace Třídy IP adres, jejich členění a zápis parametrů, - animace Základní konfigurace WiFi spojení jak pro mód AccessPoint, tak pro mód Client, - animace Ukázka konfigurace WiFi klienta pro pokročilé nastavení spojení. JANČÍKOVÁ, Z. FRISCHER, R. Počítačové sítě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. JANČÍKOVÁ, Z. FRISCHER, R. The Basics of Computer Networks. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Charakteristika počítačové sítě, typy stanic v síti, základní součásti sítě, srovnání s terminálovou sítí. Základní síťový software Novell NetWare na File serveru a na pracovních stanicích. 2.Důvody zavádění počítačových sítí: sdílení dat, sdílení prostředků, zvýšení spolehlivosti systému. Prostředí sítě z hlediska uživatele, typy uživatelů, uživatelské skupiny. 3.Základní druhy počítačových sítí. Objektová struktura sítě, organizace objektů, typy a jména objektů. 4.Sítě LAN: základní vlastnosti, sítě typu Client-to-server a typu Peer-to-peer. Souborový systém na File serveru, struktura síťových adresářů. Mapování disků, mapování disků pro vyhledávání. 5.Služby poskytované sítí LAN. Prostředky na ochranu dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přihlašování do sítě (Login Security). 6.Topologie sítí LAN: sběrnicová, hvězdicová, kruhová. Prostředky na ochranu dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni přístupových práv (Rights Security). 7.Metody přístupu k přenosnému médiu: CSMA/CD, Token Ring, Token Bus. Prostředky na ochranu dat proti nepovolaným uživatelům - na úrovni atributů (Attribute Security). 8.Hardware sítí LAN: síťové karty, jejich parametry a instalace. Print server, tisk v síti. 9.Hardware sítí LAN - spojovací vedení a konektory, koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, optický kabel, bezdrátový spoj. Login script, typy login skriptu. 10.Hardware sítí LAN - aktivní prvky: zesilovače, rozbočovače, převodníky, mosty, směrovače, brány. Příkazy a interní proměnné login scriptu. 11.Standardy síťového hardware - ARCnet, Ethernet, Fast Ethernet. Referenční model OSI, protokol. 12.Standardy síťového hardware - Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Model TCP IP. 13.Standardy síťového hardware - IBM Token Ring, FDDI. Adresace v IP sítích, IP v4. 14.Zabezpečení dat proti náhodným chybám. Adresace v IP sítích, IPv6.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška a test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu PCŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní