654-2226/01 – Aplikovaná elektronika (AI)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: - vybrat obvodové řešení elektronických zařízení. - využívat návrhových programů pro grafické zpracování návrhu elektronického obvodu a příslušných plošných spojů Student bude umět: - provádět výpočty pro návrhy elektronických obvodů - vybrat optimální součástkovou základnu pro návrhované řešení - pracovat s návrhovým programem EAGLE

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti získají základní znalosti z praktického řešení elektrotechnických obvodů a menších systémů pro průmyslové použití.

Povinná literatura:

POLIAK F., FEDÁK V., ZBORAY L.: Elektrické pohony, Alfa STNL Bratislava 1986 LÁNÍČEK R.: Elektronika ,obvody, součástky, děje. BEN Praha 1998

Doporučená literatura:

BURGER I., HUDEC L.: Elektronické prvky Alfa STNL B1989ratislva

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast ve cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní elektrotechnické zákony. Pasivní a aktivní elektrotechnické a elektronické prvky 2. Normy pro kreslení elektrotechnických a elektronických součástek. 3. Diody, tranzistory, čtyřvrstvé elektronické součástky základní typy zapojení a vlastnosti těchto zapojení. 4. Operační zesilovače základní typy zapojení a vlastnosti těchto zapojení. 5. Bipolární a unipolární integrované součástky uživatelská zapojení a vlastnosti zapojení. 6. Seznámení s interaktivními programy pro návrh a kreslení elektronických schémat a návrh plošných spojů. 7. Snímače neelektrických fyzikálních veličin – teplot, rozměrů, poloh, hladin, vlastnosti, systémové chyby, chyby zapojení, průmyslová provedení. 8. Elektrické pohony a jejich použití. 9. Průmyslové regulátory - typy nasazení. 10. Úvod do návrhu elektrotecnických zapojení z hlediska bezpečnostních norem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška a test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.