654-3003/01 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW0021 Ing. Natálie Kawuloková
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní firemní strategie a principy strategického řízení průmyslového podniku - student bude umět formulovat základní nástroje strategické analýzy firmy na B2B trhu Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití konkrétní analýzy průmyslového podniku - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům na zlepšení strategické pozice průmyslové firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy průmyslových podniků. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení průmyslového podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

LHOTSKÝ, J. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. Studijní opora Strategický management: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/634/Strategicky%20management.pdf ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. LYNCH, R. Strategic Management. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9781292064666.

Doporučená literatura:

GILAD, B. Strategické válečné hry v podnikání, jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata strategického managementu v průmyslovém podniku. Mise, vize a strategické cíle průmyslového podniku. 2. Strategická analýza okolí průmyslového podniku. 3. Porterův model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil na B2B trhu. Analýza životního cyklu oboru, analýza konkurenčních skupin, scénáře budoucího vývoje okolí podniku. 4. Analýza vnitřního potenciálu průmyslového podniku, analýza klíčových kompetencí. Analýza hodnototvorného řetězce. Benchmarking. 5. SWOT analýza – určení strategické pozice průmyslového podniku, volba vhodné strategie. 6. Strategické alternativy na úrovni podniku – charakteristika růstu/expanze, stabilizace, omezení/defenzivního postoje, formy růstu. 7. Strategie vstupu průmyslových podniků na zahraniční trhy B2B trhy. 8. Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku. 9. Porterovy konkurenční strategie. Strategie založené na analýze životního cyklu oboru. 10. Funkcionální strategie – hlavní předmět zájmu strategie marketingové, finanční, výrobní, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Hodnocení a výběr strategie. 11. Finančně-ekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu. 12. Implementace strategie v průmyslovém podniku. 13. Strategická kontrola a strategický audit v průmyslovém podniku. 14. Moderní trendy ve strategickém řízení průmyslových podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2022/2023 letní