654-3004/01 – Tvorba databázových aplikací (TDA)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
RAS0103 Ing. Lukáš Raszka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět vytvářet základní databázové dotazy pomocí T-SQL. Student bude rozumět tvorbě databázových aplikací v prostředí MS .NET Framework. Student bude umět efektivně navrhovat a využívat databázové modely v MS SQL Serveru. Student bude umět zpracovávat data v různých aplikačních prostředích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na vytváření T-SQL dotazů v databázovém serveru Microsoft SQL Server 2012 a tvorbu základních databázových aplikací pomocí ADO.NET. Studenti budou seznámeni s prezentací dat v rámci ASP.NET, WPF a dále bude popsána distribuovaná aplikace (SOA) pomocí WCF.

Povinná literatura:

GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3712-3. TROELSEN, Andrew W. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework. 6th ed. New York: Apress, c2012. ISBN 978-1-4302-4234-5. LACKO, Ľ. Mistrovství v SQL Server 2012: [kompletní průvodce databázového experta]. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3773-4. SHARP, J. Microsoft Windows Communication Foundation step-by-step [CD-ROM]. Redmond: Microsoft Press, c2007. ISBN 978-0-7356-2336-1.

Doporučená literatura:

ERL, T. SOA: servisně orientovaná architektura. Přeložil O. BAŠE, přeložil L. KREJČÍ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1886-3. KROENKE, D. a D. J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz)- Vzdělávací modul 1 – Počítačové systémy řízení metalurgických procesů. GARZINOVÁ, R. Tvorba databázových aplikací. Studijní opory Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - způsoby získávání dat, obecná 3-vrstvá architektura a moderní technologické trendy vývoje software. 2. Seznámení s architekturou MS SQL 2012 a základní struktura T-SQL dotazů. 3. Získávání dat z jediného a více datových zdrojů (SELECT, JOIN). 4. Řazení a filtrování dat a práce s datovými typy. Používání systémových funkcí v dotazech. Seskupování a agregace dat. 5. Použití procedur pro spouštění, použití a práce s uloženými procedurami v SQL Serveru. 6. Optimalizace dotazů, ošetřování výjimek, detekce chyb a transakční zpracování dat. 7. Úvod do MS .NET Framework, objektově orientovaného programování. 8. Základy programovacího jazyka C#. 9. Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET. 10. EDM (Entity Data Model) - práce s entitními datovými modely v prostředí MS .NET Framework. 11. SOA - ServiceOrientedArchitecture. 12. WCF - tvorba distribuovaných systému v prostředí .NET. 13. ASP.NET - webové technologie pro prezentaci dat. 14. WPF, WinForma - prezentace dat v prostředí MS Windows.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25 3
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Test a zkoušení. Účast na seminářích minimálně 80%. Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.