654-3006/01 – Exaktní metody rozhodování II (EMR II)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Lampa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAM37 Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Student aplikuje získané znalosti z exaktních metod I. a rozšíří si je dále o nejrůznější formy postoptimalizační analýzy. - Student pochopí volbu jednotlivých kritérií rozhodování a kvalitu informačního vstupu na rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. - Student bude schopen najít optimální strategie rozhodování s využitím principu dynamického programování. - Student bude umět řešit úlohy manažerského rozhodování s využitím teorie her.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Exaktní metody rozhodování I. a rozšiřuje poznání o další metody manažerského rozhodování. Klade důraz především na poznávací funkci matematického modelování na nejrůznější formy postoptimalizační analýzy, analýzy senzibility a parametrizace optimalizačních úloh. Zaměřuje se na volbu kritérií rozhodování a kvalitu informačního vstupu, na rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. Výraznou pozornost věnuje problematice hledání optimální strategie rozhodování s využitím principů dynamického programování a teorie her.

Povinná literatura:

FOTR, J. aj. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. GROS, I. a J. DYNTAR. Matematické MODELY pro manažerské rozhodování. Praha: Vysoká škola Chemicko-technologická, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5. FIALA, P. aj. Operační výzkum: nové trendy. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-74310-36-2. KENNETH, D. L. and G. KLEINMAN. Applications of Management Science. New Jersey: Emerald Group Publishing Limited, 2015. ISBN 978-1-78441-211-1.

Doporučená literatura:

PLEVNÝ, M. a M. ŽIŽKA. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. Plzeň: Zapadočeská univerzita, 2010. ISBN 80-7043-435-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test a ústní zkouška. Vypracování seminárních prací a absolvování zápočtového testu.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Teorie hromadné obsluhy, submodul Dynamické programování, submodul Strategické plánování výroby. - LAMPA, M., ZAPLETAL, F., LENORT, R., WICHER, P., KRAUSOVÁ, E. Exaktní metody rozhodování II. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárních prací a absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení ekonomických systémů. Identifikace, analýza a formulace „dobře a špatně strukturovaných“ rozhodovacích problémů. 2. Generování a hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů. Kritéria hodnocení a metody stanovení jejich vah. 3. Monokriteriální a vícekriteriální hodnocení variant řešení rozhodovacích problémů v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. 4. Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. 5. Vypovídací schopnost lineárních a nelineárních statických optimalizačních úloh. Dualita úloh. 6. Parametrické programování a analýza senzibility úloh. 7. Dynamické programování – nástroj tvorby optimální strategie rozhodování. Bellmanův princip optima. Problém optimální alokace omezených zdrojů jako úloha dynamického programování. 8. Časově-nákladová optimalizace návazného procesu řízeného metodami CPA. 9. Teorie hromadné obsluhy (front) – klasifikace modelů. Optimální dimenze obsahující soustavy jako výsledek uplatnění simulačního principu. Algoritmus Monte Carlo. 10. Sekvenční teorie. Johnsonův a Johnson-Prücknerův algoritmus stanovení optimálního pořadí obsluhy. Problém „Okružní cesty“. 11. Teorie zásob – deterministické a stochastické modely řízení zásobovacího procesu. 12. Teorie obnovy – modely optimalizace procesů obnovy a údržby objektů (výrobního zařízení). 13. Teorie her a strategického chování. Maticové hry. Dominované strategie. Hry se smíšenými strategiemi. 14. Strukturální analýza. Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na konzultaci věnované zadání seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu PM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní