654-3008/01 – Aplikovaná informatika a řízení (AIŘ)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí kategorizaci výrobních systémů a informačních a řídících systémů v rámci hierarchie podniku. Student bude umět definovat základní funkce systémů řízení kategorie MES, APS, SCM, ERP a dalších. Student bude umět navrhnout procesní model operace, činnosti i technologického procesu. Student bude umět navrhnout model využívající techniky dataminingu pro řešení úloh oblasti business inteligence. Student si osvojí základní dovednosti při návrhu řídícího systému v prostředí tzv. vizualizačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje přehled základů inženýrské informatiky, přičemž klade důraz na kategorizaci informačních a řídících systémů v rámci hierarchie řízení podniku. Zabývá se jednotlivými kategoriemi systémů pro řízení podniku (MES, APS, SCM, ERP, EAM, BI). Rozšiřuje aplikovatelnost prostředků datamaningu. Seznamuje s technologiemi holonických a agentních systémů.

Povinná literatura:

DAVID, J. Aplikovaná informatika a řízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. POUR, J., L. GÁLA a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. ISBN: 978-80-247-2615-1. KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. ISBN: 978-80-7400-637-1. BRUCKNER, T. et al. Tvorba informačních systémů: Principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4153-6. CHROMÝ, J. a L. TURNEROVÁ. Informační technologie. Strašnice: Wolters Kluwer ČR, 2014 ISBN: 978-80-7478-499-6. DUCHOŇ, F. a A. BABINEC. Lokalizácia mobilných robotov. Bratislava: Vydavaťeľstvo STU, 2015. ISBN: 9788022744614. NISE, N. S.: Control Systems Engineering. New Jersey: Wiley, 2004. ISBN: 978-0471445777. CHUGO, D. and S. YOKOTA. Introduction to Modern Robotics. New York: CreateSpace, 2012. ISBN: 978-1463789428. SINHA, N. K. Control Systems. New Delhi: New Age International, 2008. ISBN: 9788122406573. KRISHNA, C. M. a G. K. SHIN. Real-Time Systems. New York: McGraw-Hill 1997. ISBN: 978-0071142434. LAUDON, K.C. and J.P. LAUDON. Management Information Systems - Managing the Digital Firm. New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 2014. ISBN: 9780133050691.

Doporučená literatura:

VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-40-9. BASL, J. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0214-2. MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X. TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-703-6. VANĚK, J. et. al. Databázové a síťové technologie. Praha: Credit Praha 2000. ISBN 80-213-0576-2. DORF, R. C. and H.R. BISHOP. Modern Control Systems. New Jersey: Pearson-Prentice Hall, 2005. ISBN: 9780136024583 GRANTHAM, W. J. and T.L. VINCENT. Modern control systems analysis and design. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993. ISBN 0-471-81193-9. FLUECKIGER, G. E.: Control, Information, and Technological Change. Springer, 1995. ISBN 0792336674.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s praktickým řešení aplikovaného řízení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba a řízení. Základní přístupy k řízení výroby 2. Typologie výrobních procesů. Problémy a příčiny výrobních podniků 3. Průmyslové automatizační a informační technologie. Automatizační projekt 4. Vývoj a trendy softwarových technologií 5. Softwarové nástroje pro řízení výrobních podniků 6. Hierarchie nástrojů pro řízení podniků 7. MES (Manufacturing Execution Systems) 8. Funkční model MES , správa dokumentace v oblasti MES 9. Budování informačních systémů výroby MES 10. Dodavatelské řetězce. Zpracovaní dat z technologických procesů 11. Řízení s využitím inteligentních agentů, holonických a multiagentních systémů 12. Agent,mobilní agent 13. Holonické a multiagentní systémy 14. Technologie RFID 15. Průmyslové roboty a manipulátory

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní