654-3010/01 – Metody umělé inteligence (MUI)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity6
Garant předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Grycz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY0035 Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat řešení úloh s využitím prostředků umělé inteligence. Student bude umět definovat a vytvářet bázi znalostí inteligentních regulátorů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace v oblasti řízení s využitím prostředků umělé inteligence. Student bude umět definovat a vytvářet řešení úloh v prostředí Matlab toolboxů Fuzzy Logic, Neural Network a Genetic Algorithm.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou umělé inteligence. Posluchači se seznámí se základními modely řízení na bázi umělé inteligence, jako jsou kvalitativní modely, semikvalitativní modely, fuzzy modely, expertní systémy,neuronové systémy genetické algoritmy.

Povinná literatura:

DAVID, J. Metody umělé inteligence. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. NÁVRAT, P. et al. Umelá inteligencia. Bratislava: Vydavaťeľstvo STU, 2015. ISBN: 80-227-2354-1. ZELINKA, I. Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? Praha: BEN-Technická literatura, 2003. ISBN: 80-7300-068-7. ZELINKA, I.: Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. Praha: BEN-Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-069-5. RUSSELL, S. and P. NORVIG. Artificial Intelligence: A Modern Approach. New Jersey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-790395-2. BOURBAKIS, N. G. Artificial Intelligence: Methods and Applications. World Scientific, 1992. ISBN: 978-981-02-1057-1. FORSYTH, R. Expert systems: principles and case studies. New York: Chapman and Hall, 1989. ISBN: 9780412304606.

Doporučená literatura:

OPLATKOVÁ, Z. et. al. Evoluční výpočetní techniky - principy a aplikace. Praha: BEN-Technická literatura, 2008. ISBN: 80-7300-218-3. MAŘÍK, V., O. ŠTĚPÁNKOVÁ a J. LAŽANSKÝ. Umělá inteligence 1. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0496-3. MAŘÍK, V., O. ŠTĚPÁNKOVÁ a J. LAŽANSKÝ. Umělá inteligence 2. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0504-8. POKORNÝ, M. Umělá inteligence v modelování a řízení. Praha: BEN-Technická literatura, 1996. BOURBAKIS, N. G. Artificial intelligence and automation. London: World Scientific, 1998. ISBN: 978-9810226374. NILSSON, N. J. Artificial Intelligence: a new synthesis. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers, Inc.;, 1998. ISBN: 978-1558604674.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznámení s praktickým řešením úloh s využitím metod umělé inteligence.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení jako informační působení, činnost a proces. 2. Vymezení teorie modelování a umělé inteligence. 3. Kvalitativní modely. 4. Semikvalitativní modely. 5. Fuzzy modely, úvod do fuzzy modelů. 6. Fuzzy množinová teorie. 7. Více hodnotová logika a jazykové modely. 8. Fuzzy systémy 9. Strategie fuzzifikace, strategie defuzzifikace. 10. Expertní systémy, definice a architektura expertního systému. 11. Znalostní báze, inferenční mechanismus, interpretace odpovědí expertních systémů. 12. Expertní systémy a řízení. 13. Úvod do neuronových systémů. 14. Neuronové sítě. 15. Genetické algoritmy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: Test a zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní