654-3017/01 – Průmyslové technologie (PT)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
PUS0073 Ing. Kristýna Pustějovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech metalurgických a navazujících technologií, bude schopen popsat vstupní suroviny a procesy jejich přípravy, podstatu fyzikálních a chemických procesů jednotlivých technologií, výrobní zařízení, sortiment vyráběných produktů, jeho vlastnosti a použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy výrobních technologií v oblasti hutní prvovýroby, slévárenství, tvářecích procesů a pokročilého sekundárního zpracování kovů. Detailní zaměření je orientováno na jednotlivé etapy výroby železných a neželezných kovů, od výroby vstupních polotovarů do etapy přesného obrábění za využití moderních technologií.

Povinná literatura:

KRET, J. Výroba železa a oceli, část I - Výroba železa. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Výroba železa a oceli, část II - Výroba oceli. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. KOCICH, R. a P. LICHÝ. Tváření materiálu a slévárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. NĚMEC, M., J. SUCHÁNEK a J. ŠANOVEC. Základy strojírenské technologie. Praha: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06056-8. RAO, P. N. Manufacturing technology. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education, 2013. ISBN 978-1-25-906257-5.

Doporučená literatura:

KOCMAN K. Technologické procesy obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-720-4722-2. JELÍNEK, P. Slévárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1282-3. MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2009. ISBN 978-80-89244-38-6. KLIBER, J. Teorie tváření. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3360-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Vypracování 2 semestrálních prací a absolvování testu.

E-learning

KRET, J. Výroba železa a oceli, část I - Výroba železa. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. BAŽAN, J. a L. SOCHA. Výroba železa a oceli, část II - Výroba oceli. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3353-8. Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 7 – Výrobně-logistické rozhodování: submodul Strategické plánování výroby, submodul Operativní plánování výroby, submodul Rozvrhování výroby, submodul Virtuální válcovna.

Další požadavky na studenta

Vypracování 2 semestrálních projektů a absolvování testu. Znalost všech klíčových pojmů, principů a technologií dle osnovy předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace výrobních procesů a průmyslových technologií. 2. Technologie úpravy nerostných surovin (uhlí, rudy) - postup zpracování, technologie mechanických a tepelných procesů, kritéria hodnocení upravených surovin. 3. Výroba železa ve vysoké peci – vstupní suroviny, technologie výroby, chemické a fyzikální procesy, vliv škodlivých prvků při výrobě železa, logistika nakládání s surovým kovem. 4. Sekundární metalurgie – technologický postup výroby, úprava chemického složení kovu, vakuová metalurgie. 5. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech – vsázka, průběh reakcí, význam strusky, technologické postupy a procesy. 6. Výroba oceli v elektrických pecích – elektrický oblouk, zařízení pece, průběh tavby, oxidační a redukční reakce, výroba legovaných ocelí. 7. Plynulé odlévání oceli. 8. Výroba neželezných kovů - suroviny, rudy, pyrometalurgie, hydrometalurgie, elektrometalurgie. 9. Tváření materiálu – základní způsoby tváření materiálu, tvařitelnost kovů, ohřev kovů pro tváření, technologie výroby tvářených výrobků. 10. Válcování předvalků, tvarové a tyčové oceli, válcování plochých vývalků a drátů, výroba trubek, tváření neželezných kovů. 11. Slévárenství – technologie výroby odlitků, výroba forem a jader, odlévání kovů, slévárenské pochody, úprava zpracování odlitků. 12. Strojírenské technologie – dělení materiálu, obrábění kovů, spojování, montáž, moderní technologie přesného obrábění. 13. Koncepce štíhlé výroby a světové třídy výroby v procesech zpracování kovů. 14. Hodnocení kvality a výkonu výrobních procesů při zpracování a výrobě kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: 80 % účast na cvičeních, seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku