654-3318/01 – Informační a komunikační technologie (IKT)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
SIR0048 Ing. Tomáš Sirník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat pokročilé vlastnosti počítačových sítí a komunikačních technologií, bude se orientovat v moderních komunikačních technologiích, bude umět analyzovat typy současných síťových kabelových a bezdrátových technologií. Bude umět klasifikovat komunikační prostředky v průmyslovém a neprůmyslovém prostředí a využívat komunikačních technologiích pro podporu řízení průmyslových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Posluchači se seznámí se základními koncepcemi jednočipových počítačů nejen pro průmyslové využití. Osvojí si základní i pokročilé dovednosti v oblasti datové komunikace, nejen po metalické síti, ale zejména bezdrátové, včetně GSM komunikačních variant. Důraz bude kladen také na zabezpečení datového přenosu ať už v lokální síti, tak skrz internetové propojení.

Povinná literatura:

KOMINÁCKÁ, J. Moderní ICT pro podporu rozhodování. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-531-2. NORTHCUT, S., L. ZELSTER and S. WINTERS. Bezpečnost počítačových sítí. Brno: Computer Press, 2005. ISBN80-251-0697-7. MASON, A. Cisco Secure Virtual Private Networks. Pearson Education, 2001. ISBN-13: 978-1587050336.

Doporučená literatura:

JAMES F., KUROSE R. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test a ústní zkoušení

E-learning

Další požadavky na studenta

Student bude v průběhu předmětu řešit semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mikroprocesorové systémy pro podporu řízení průmyslových systémů Principy zapojování snímačů na GPIO 2. Algoritmizace a programování mikroprocesorových systémů Principy kódování digitálních signálů 3. Systémy Arduino, specifikace, programové prostředí, vizualizace Úvod do programování mikroprocesorové techniky 4. Systémy RaspBerry PI, specifikace, programové prostředí, vizualizace Seznámení se systémem RASPBERRY PI 5. Komunikační technologie pro podporu řízení průmyslových systémů. Základní zapojení a programy pro RASPBERRY PI I. 6. Využití a trendy mikroprocesorových systémů Základní zapojení a programy pro RASPBERRY PI II. 7. Komunikační technologie v průmyslovém prostředí. Typy a specifikace bezdrátových technologií 8. Standardy bezdrátové komunikace (GSM, WiFi, ZigBee, zWave a další). Typy a specifikace bezdrátových technologií – typy protokolů 9. Aplikace routovacích protokolů v průmyslovém prostředí. Základní zapojení a programy pro bezdrátovou komunikaci v pásmu 2.4GHz I. 10.Problematika serverů a směrování. Základní zapojení a programy pro bezdrátovou komunikaci v pásmu 2.4GHz II. 11.Metody přístupu ke sdílenému médiu. Základní zapojení a programy pro bezdrátovou komunikaci v sub GHz pásmech I. 12.Pokročilé prvky bezdrátové komunikace (VPN, Roaming, Bridge, AP). Základní zapojení a programy pro bezdrátovou komunikaci v sub GHz pásmech II. 13.Zabezpečení klientských přístupů pomocí VPN Využití proprietárních protokolů typu MiWi I. 14.Pokročilé bezdrátové komunikační standardy pro páteřní spoje Využití proprietárních protokolů typu MiWi II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška a test. Účast na seminářích minimálně 80%. Vypracování zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu PI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní