654-3319/01 – Modelování logistických systémů (MLS)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Heger, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
ZIM018 Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni identifikovat a definovat hlavní logistické a řídící problémy a porozumět těmto problémům. Studenti získají schopnost nalézt vhodné metody k řešení těchto problémů za použití metod numerického programování a síťových diagramů (CPM, PERT apod.). Studenti budou rovněž schopni vytvářet různé matematické modely pro různé logistické a řídící situace. Studenti získají rovněž schopnosti a znalosti řešit řídící a logistické problémy v různých situacích každodenní manažerské praxe. Studenti se naučí jak analyzovat a formulovat vhodné řešení s pohledu praktických podmínek. Studenti získají schopnost porozumět tomu, jak jejich rozhodnutí ovlivní podnikové funkce na lokální i strategické úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Logistika jako integrované plánování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. Řízení hmotných toků, které tvoří jádro předmětu logistiky, je nemyslitelné bez odpovídajícího technického zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou pro-vázenou technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inte-ligence, představující základní směry technického backgroundu logistických procesů. Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a slu-žeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. Expertní systémy v logistice.

Povinná literatura:

NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské Univerzity, 2001. ISBN 80-7248-128-2. PERNICA, P. Logistický management. 1. vyd. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6. SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. LAMBERT, D. M., J. R. STOCK a L. M. ELLRAM, Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, 1998. ISBN 0-256-14117-7.

Doporučená literatura:

NĚMEC F. Logistika. 1. vyd. Karviná: OPF SU, 1995. ISBN 80-85879-24-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné a ústní zkoušení.

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování semestrálního projektu a absolvování testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do logistiky a modelování logistických systémů. 2. Logistika jako integrované plánování. 3. Informační toky od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli a jejich modelování. 4. Řízení hmotných toků. 5. Logistika a technické zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou. 6. Logistika a technologiemi automatické identifikace, robotizace, transportních systémů a uplatňování prvků umělé inteligence. 7. Základní směry technického backgroundu logistických procesů. 8. Logistické informační systémy jako ekonomický nástroj pro optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb, počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. 9. Expertní systémy v logistice. 10. Progresivní metody modelování logistických systémů. 11. Softwarové systémy a logistika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  41 3
Rozsah povinné účasti: Nutnou podmínkou pro absolvování předmětu je účast na cvičeních, maximálně tři absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní