654-9902/02 – Teorie spolehlivosti a technická diagnostika (TSaTD)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
DAV47 doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači budou umět provádět interpretaci dat o spolehlivosti a údržbě výrobního zařízení. Na základě analýzy dat pak vytvoří model spolehlivosti a navrhnou komplexní systémové řešení problematiky podpory rozhodování při řízení údržby moderními metodami spolehlivosti. Posluchači budou kompetentní se v procesu rozhodování podílet na návrzích, realizacích i provozování techniky pro zvyšování spolehlivosti a kvality výroby s využitím tradičních i heuristických postupů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Teorie spolehlivosti a technická diagnostika je orientován na pokročilé metody výzkumu neobnovovaných a obnovovaných technických objektů. Stanovování ukazatelů a parametrů modelů spolehlivosti je prováděno jak klasickými metodami tak i netradičními s využitím metod umělé inteligence. Jsou probírány metody zvyšování spolehlivosti, problematika zabezpečování nápravné údržby, preventivní údržby a metod její optimalizace. Pozornost je věnována zavádění komplexní produktivní údržby. Dále jsou probrány otázky běžných diagnostických metod, ale i netradičních metod i s možností užití prvků umělé inteligence při jejím provádění.

Povinná literatura:

DAVID, J. Umělá inteligence v predikci životnosti, organizace a řízení údržby obnov výrobních celků. Havířov: VAN, 2012. ISBN 978-80-248-2901-2 BLATA, J. a J. JURASZEK. Metody technické diagnostiky: teorie a praxe. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2997-5. YANG, G. Life Cycle Reliability Engineering. New Jersey: Wiley, 2007. ISBN: 978-0471715290. NAHMAN J. M. Dependability of Engineering Systems: Modeling and Evaluation. Springer, 2010. EBELING C. E. An Introduction to Dependability and Maintainability Engineering. Waveland Press, 2010.

Doporučená literatura:

VROŽINA, M. a J. DAVID. Spolehlivost a diagnostika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. LEGÁT, V. a kol. Management a inženýrství údržby. Praha: Professional Publishing, 2013. JIANG, R. Introduction to Quality and Reliability Engineering. Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2015. ISBN: 978-3-662-47214-9. CAMPBELL, L. a Ch. MAJORS. Database Reliability Engineering: Designing and Operating Resilient Database Systems. Sebastopol : O'Reilly Media; 2017. ISBN: 978-1491925942. TOBIAS, P. A. a D. TRINDADE. Applied Reliability. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC; 2011. ISBN: 978-1584884668. MODARRES, M., M. P. KAMINSKIY a V. KRIVTSOV. Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide. Boca Raton: CRC Press; 2016. ISBN: 978-1498745871.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika provozní spolehlivosti technických objektů. 2. Charakteristiky a ukazatelé spolehlivosti technických objektů. 3. Inovativní způsoby hodnocení spolehlivosti technických objektů, systémový přístup ke zvyšování spolehlivosti. 4. Systémy evidence provozních parametrů, klasifikace poruch. 5. Použití spojitých náhodných veličin pro určení spolehlivostních ukazatelů. 6. Dvouparametrické Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti. 7. Analýza a vyhodnocení experimentální údajů o spolehlivosti technických údajů. 8. Analýza spolehlivosti s využitím stromkových diagramů. 9. Markovovy modely spolehlivosti. 10. Systémy včasné výstrahy. 11. Metody technické diagnostiky průmyslových objektů. 12. Technologie údržeb a oprav průmyslových objektů. 13. Ekonomika, organizace a plánování provozní spolehlivosti objektů. 14. Metody umělé inteligence v oblasti spolehlivosti a údržby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní