654-9932/03 – Manažerské rozhodování (MR)

Garantující katedraKatedra řízení průmyslových systémůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES04 prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se budou orientovat v moderních metodách manažerského rozhodování, které lze využít při řízení průmyslových procesů a systémů. Budou schopni formulovat a analyzovat problém, vymezit přípustné varianty, zvolit a aplikovat vhodný přístup k jeho řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Pokročilé metody manažerského rozhodování, exaktní metody rozhodování, vícekriteriální metody rozhodování a metody umělé inteligence v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení průmyslových systémů.

Povinná literatura:

FOTR, J. a L. ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2016. ISBN 978-80-87865-33-0. FOTR, J., J. HÁJEK a L. VRBOVÁ. Počítačová podpora manažerského rozhodování. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2135-0. GROS, I. a J. DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-910-5. TURBAN, E., R. SHARDA and D. DELEN. Decision Support and Business Intelligence Systems. Harlow: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02426-4. DOSTÁL, P. Advanced Decision Making in Business and Public Services. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7204-837-3.

Doporučená literatura:

ŠTĚDROŇ, B., P. MOOS, M. PALÍŠKOVÁ, O. PASTOR, M. SVÍTEK a L. SVOBODA. Manažerské rozhodování v praxi. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-587-9. FIALA, P. Modely a metody rozhodování. 3. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1981-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Exaktní prvky v rozhodovacích procesech operativního a strategického řízení průmyslových systémů. 2. Klasifikace rozhodovacích procesů a problémů, metodika řešení rozhodovacích problémů. 3. Styly manažerského rozhodování, skupinové versus konsenzuální rozhodování. 4. Metody operačního výzkumu pro podporu manažerského rozhodování průmyslových podniků. 5. Matematické programování jako nástroj optimalizace rozhodovacích procesů. 6. Strukturální analýza, Leontiefovy hmotné a hodnotové výrobně-spotřební modely. 7. Síťová analýza, metoda kritické cesty, metoda PERT. 8. Simulační přístupy pro modelování průmyslových systémů, počítačová simulace. 9. Teorie hromadné obsluhy, teorie obnovy, teorie her a strategického chování. 10. Dopravní problémy, sekvenční problémy, modely pro řízení zásob. 11. Vícekriteriální rozhodování, tvorba variant, výběr kritérií, metody stanovení vah a vícekriteriálního hodnocení variant. 12. Pravidla, metody a nástroje rozhodování za rizika a nejistoty. 13. Metody umělé inteligence, fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy, teorie chaosu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.