711-0101/03 – Filozofická antropologie (FilAntr)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEB40 prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat hlavní antropologické koncepce současnosti, analyzovat a shrnout odpovědi na otázku: Co je to člověk?, definovat základní antropologické pojmy, popsat a objasnit základní vztahy člověka ke světu (společnosti a přírodě), definovat společnost jako základní podmínku lidské existence.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Na základě zkušenosti vědy a filozofie je hledána odpověď na otázku „co je člověk“. Vymezení člověka jako druhové bytosti se opírá o analýzu kultury, společnosti, vědomí, poznávacího, hodnotového a praktického vztahu člověka k realitě. Systematický výklad zahrnuje i kritický rozbor tradičních definic člověka. Charakteristika lidského druhu je doplněna otázkami individuální existence. Zvláštní pozornost je věnována společnosti jako systému podmínek lidského života.

Povinná literatura:

Feber, J.(2013).Filozofická antropologie. Ostrava: VŠB-TU. Malík, B. (2008). Úvod do antropologie. Bratislava: IRIS. Petrucijová, J. (2010). Křižovatky antropologie – změny paradigmat. Ostrava: OU. Coreth, E. Co je člověk. Základy filozofické antropologie. Praha: Zvon 1994. Giri, A.(2013). Philosophy and Anthropology: Border Crossing and Transformations. London: Anthem Press.

Doporučená literatura:

Wilson, E. (1993). O lidské přirozenosti. Praha: Lidové noviny. Seilerová, B.(1995). Člověk vo filozofickej antropológii. Bratislava: Iris. Feber, J. Obecná etika. Trnava: TYPI 2020. Petrucijová, J., Feber, J. Svět duchovní kultury. Ostrava: OU 2009. Wilson, E. (2004). On human nature. Cambridge: Harvard University Press.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Vymezení člověka - Člověk a společnost - Lidská činnost - Vědomí, myšlení a poznání - Člověk a hodnoty - Individuální existence

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.