711-0101/07 – Filozofická antropologie (FilAntr)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEB40 prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat hlavní antropologické koncepce současnosti, analyzovat a shrnout odpovědi na otázku: Co je to člověk?, definovat základní antropologické pojmy, popsat a objasnit základní vztahy člověka ke světu (společnosti a přírodě), definovat společnost jako základní podmínku lidské existence.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Na základě zkušenosti vědy a filozofie je hledána odpověď na otázku „co je člověk“. Vymezení člověka jako druhové bytosti se opírá o analýzu kultury, společnosti, vědomí, poznávacího, hodnotového a praktického vztahu člověka k realitě. Systematický výklad zahrnuje i kritický rozbor tradičních definic člověka. Charakteristika lidského druhu je doplněna otázkami individuální existence. Zvláštní pozornost je věnována společnosti jako systému podmínek lidského života.

Povinná literatura:

Feber, J.(2013).Filozofická antropologie. Ostrava: VŠB-TU. Malík, B. (2008). Úvod do antropologie. Bratislava: IRIS. Petrucijová, J. (2010). Křižovatky antropologie – změny paradigmat. Ostrava: OU. Coreth, E. Co je člověk. Základy filozofické antropologie. Praha: Zvon 1994. Giri, A.(2013). Philosophy and Anthropology: Border Crossing and Transformations. London: Anthem Press.

Doporučená literatura:

Wilson, E. (1993). O lidské přirozenosti. Praha: Lidové noviny. Seilerová, B.(1995). Člověk vo filozofickej antropológii. Bratislava: Iris. Feber, J. Obecná etika. Trnava: TYPI 2020. Petrucijová, J., Feber, J. Svět duchovní kultury. Ostrava: OU 2009. Wilson, E. (2004). On human nature. Cambridge: Harvard University Press.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

*********** *********** ************* ******** ******** ********* *************

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení člověka Člověk a společnost Lidská činnost Vědomí, myšlení a poznání Člověk a hodnoty Individuální existence

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2011/2012 zimní