711-0112/04 – Etika (Etika)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity1
Garant předmětuprof. Dr. Mgr. Tomáš HauerGarant verze předmětuprof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEB40 prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
HAU40 prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
JEM03 doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní pojmy morální filosofie (etiky) a popíše a srovná různé etické teorie. Student bude po absolvování předmětu schopen: - Efektivně používat základní metodologické přístupy v etice; - Orientovat se v základních etických pojmech; - Eticky zdůvodnit své rozhodnutí v případech, v nichž inženýrům a technikům nepostačují každodenní morální intuice. - Posoudit oprávněnost etických argumentů při řešení konfliktních situací; - Identifikovat vlastní silné a slabé stránky v předloženém řešení etického dilematu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmětem zkoumání etiky jako vědní disciplíny jsou morální přesvědčení a jejich zdůvodnění. Etika je teoretickou reflexí morálky a teorií morálního jednání. Jako filozofická disciplína reflektuje nejen jednání, které je spjaté s rozlišováním správného a špatného, dobrého a zlého, ale také zkoumá individuální a společenská morální přesvědčení, která v souvislosti s uvedeným rozlišováním vznikají. Etika kriticky reflektuje důvody morálního jednání, hodnocení a posuzování, zkoumá hodnotové pozadí morálních soudů, oprávněnost jejich zdůvodnění, podložené argumenty a důkazy. Rozvíjí kritéria, systematizuje normativní přesvědčení a nabízí orientaci jednání v situacích rozhodování, v nichž inženýrům a technikům nepostačují každodenní morální intuice.

Povinná literatura:

Robinson, Dave – Garratt, Chris: Seznamte se… Etika. Portál Praha 2004. Azenbacher, A. Úvod do etiky, Zvon 1994, ISBN 80-7113-111-3

Doporučená literatura:

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha MF 1990. Honneth, A.: Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: FÚ AV ČR, 1996. Rich, A.: Etika hospodářství. Praha: OIKOYMENH, 1994. Sedlák, J. – Hodovský, I.: Antologie z etiky. Brno: PF MU v Brně, 1993. Semrádová, I.: Úvod do etiky. Gaudeamus, 2002. Sen, A.: Etika a ekonomie. Praha: Vyšehrad, 2002. Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1995. Tugendhat, E.: Tři přednášky o problémech etiky. Praha: MF 1998. Aristoteles: Etika Nikomachova. Jaspers, Karl: Otázka viny. (Příspěvek k německé otázce). Praha: MF, 1991. Nietzsche, Friedrich: Genealogie morálky. Polemika. Praha: Aurora, 2002. Popper, K. R. – Lorenz, K.: Budoucnost je otevřená: rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia. Praha: Vyšehrad 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti získané během semestru budou průběžně kontrolovány na seminářích a cvičeních, formou rozhovoru nad zadanými filosofickými texty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Četba doporučených textů. Vypracování eseje z etiky na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik etiky jako vědní disciplíny. 2. Základní etické problémy a pojmy. 3. Základní metodologické přístupy v etice (deskriptivní etika, normativní etika, meta-etika, aplikovaná etika). 4. Základní funkce morálky, zdůvodnitelnost morálních vět. 5. Pojem morálního jednání. 6. Historický přehled etických teorii. 7. Povinnost a morální zákon: deontologická etika. 8. Utilitarismus. 9. Etika ctností 10. Předložení etického argumentu a jeho struktura. 11. Myšlenkové experimenty v etice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti ve výuce a podmínky absolvování předmětu dle rozhodnutí vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Rozsah povinné účasti ve výuce a podmínky absolvování předmětu dle rozhodnutí vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 letní