711-0136/03 – Společenská realita v inženýrské praxi (SRIP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEB40 prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
HAU40 prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer
VYS06 Mgr. Markéta Janíková
KOW01 Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvování předmětu umožní adekvátně pochopit fungování současné společnosti a řešit aktuální otázky spojené zejména s technickým pokrokem, tržní ekonomikou, liberální demokracií a ekologickými problémy. Chce přispět k formování osobnosti inženýra jako odpovědného člena společnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět shrnuje zásadní poznatky společenských a humanitních věd ve vztahu k inženýrské praxi. Inženýrská praxe je začleněna do širšího společenského kontextu. Analyzuje se výrobně technický, ekonomický a politického podsystém společnosti. Zvláštní pozornost je věnována vymezení techniky jako součásti materiální kultury společnosti. Je reflektován technický pokrok a jeho důsledky. Důraz je kladen na zdůvodnění morálního řádu společnosti a etické otázky vědy a techniky.

Povinná literatura:

Šmajs, J. Fenomén technika. Brno: Doplněk 2016 Tondl, L. Věda, technika a společnost. Praha: Filosofia 1994. Feber. J. Obecná etika. Trnava: TYPI 2020. Baird, D. Thing Knowledge: A Philosophy of Scientific Instrumens. University of California Press 2004.

Doporučená literatura:

Tondl, J. Člověk ve světě techniky. Bor 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivita na cvičeních, závěrečný písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Pojem civilizované společnosti, společnost jako systém vztahů a institucí, subjektivní a objektivní faktor společnosti 2) Vztah společnosti a přírody, ekologické problémy 3) Lidská materiální praxe, člověk ve světě techniky 4) Etapy vývoje techniky a proměny vztahu člověk-společnost-příroda 5) Výrobně-technický podsystém společnosti, technický pokrok a pojem průmyslové revoluce 6) Digitalizace a pojem čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) 7) Ekonomický podsystém společnosti a pojem tržního hospodářství 8) Politický podsystém společnosti a pojem liberální demokracie 9) Sociální struktura společnosti a pojem lidské komunikace 10) Morální a právní řád společnosti, hodnotové základy současné společnosti a pojem lidských práv 11) Materiální a duchovní kultura, technika jako součást materiální kultury 12) Institucionalizované formy duchovní kultury a pojem vědeckého poznání, věda a svět techniky 13) Společenská morálka a etické otázky moderní vědy a techniky 14) Vědecko-průmyslová revoluce a etika životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1041A040008) Inteligentní doprava a logistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní