711-0201/01 – Archiving Techniques (Arch)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorPhDr. Svatomír ČernínSubject version guarantorPhDr. Svatomír Černín
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49 PhDr. Svatomír Černín
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain theoretical and practical knowledge in the field of protection and use of archival documents.

Teaching methods

Seminars

Summary

Course should create a sense of necessity of protection and preservation of documents originating in activity of legal bodies (by legal and historical reasons) and contribute to understanding of rules of law determining its evidence, storing and destruction alongside with the possibility of practical realization of these operations.

Compulsory literature:

Dějiny zemí koruny české, I-II, Praha 1992 Zákon č. 343/1992 Sb. o archívnictví a předpisy související Šebánek, J.: Základy pomocných věd historických, Brno 1961 Bartoš, J.-Chobot K.: Úvod do archívnictví pro historiky, Olomouc 2000 Šťouračová,J.:Úvod do archívnictví, Brno 1999 Skala,L.-Vít,M.:Slovníček spisové služby a archivnictví: pomocník pro: pracovníky samosprávy a státní správy, pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky zdravotnických zařízení, podnikatele, pracovníky neziskového sektoru a obecně prospěšných společností...., Ústí nad Orlicí 2005 Bittner,I.:Spisová a archívní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, Praha 2005

Recommended literature:

Havránek,J. - Myška,M. - Paclík,J.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1967 Šamberger,Z.:Studie k dějináam československého archívnictví, Praha 2005 155 let archívnictví v českých zemích:sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 155. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně ve dnech 31.května-1.ČERVNA 1994, Brno 1995 Moderní archívnictví v českých zemích a na Slovensku:28.Mikulovské sympozium,12.-13.října 2004, Brno 2004 Polišenská,M.:České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu, Olomouc 2005

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Stručný přehled politických dějin českých zemí - Vývoj správy na území českých zemí - Druhy písemného materiálu - Archivní síť ČR - Zákonné normy pro oblast archívnictví - Činnost spisovny a archivu právního subjektu - Využití výpočetní techniky v archívnictví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Other task type Other task type 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner