711-0201/02 – Archivnictví (Arch)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuPhDr. Svatomír ČernínGarant verze předmětuMgr. Jindra Biolková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49 PhDr. Svatomír Černín
JAK22 Ing. Dagmar Jakubcová
KAS0037 Mgr. Petr Kašing
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat teoretické a praktické znalosti v oboru ochrany a využití archiválií.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět má vytvořit vědomí nutnosti ochrany a zachování dokumentace vznikající z činnosti právních subjektů (z důvodů právních a historických) a přispět k poznání zákonných norem vymezujících její evidenci, ukládání a skartaci včetně možnosti praktické realizace těchto operací.

Povinná literatura:

Dějiny zemí koruny české, I-II, Praha 1992 Zákon č. 343/1992 Sb. o archívnictví a předpisy související Šebánek, J.: Základy pomocných věd historických, Brno 1961 Bartoš, J.-Chobot K.: Úvod do archívnictví pro historiky, Olomouc 2000 Šťouračová,J.:Úvod do archívnictví, Brno 1999 Skala,L.-Vít,M.:Slovníček spisové služby a archivnictví: pomocník pro: pracovníky samosprávy a státní správy, pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky zdravotnických zařízení, podnikatele, pracovníky neziskového sektoru a obecně prospěšných společností...., Ústí nad Orlicí 2005 Bittner,I.:Spisová a archívní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, Praha 2005

Doporučená literatura:

Havránek,J. - Myška,M. - Paclík,J.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1967 Šamberger,Z.:Studie k dějináam československého archívnictví, Praha 2005 155 let archívnictví v českých zemích:sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 155. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně ve dnech 31.května-1.ČERVNA 1994, Brno 1995 Moderní archívnictví v českých zemích a na Slovensku:28.Mikulovské sympozium,12.-13.října 2004, Brno 2004 Polišenská,M.:České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu, Olomouc 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit další požadvky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Stručný přehled politických dějin českých zemí do roku 1526 2.Stručný přehled politických dějin českých zemí v letech 1526-1918 3.Dějiny Československa 1918- 1948 4.Vývoj správy na území českých zemí do roku 1526 5.Vývoj správy na území českých zemí v letech 1526-1918 6.Vývoj správy v Československu 1918-1948 7.Druhy písemného materiálu 8.Historie vzniku a vývoje archívů v českých zemích 9.Archivní síť ČR 10.Zákonné normy pro oblast archívnictví 11. Činnost spisovny a archivu právního subjektu 12. Pravidla a průběh skartačního řízení 12. Využití výpočetní techniky v archivnictví 13. Archívní budovy 14. Odborná exkurze do spisovny a archivu VŠB-TU Ostrava

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 35  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 50  0 3
Rozsah povinné účasti: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2011/2012 zimní