711-0201/02 – Archiving Techniques (Arch)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorPhDr. Svatomír ČernínSubject version guarantorMgr. Jindra Biolková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49 PhDr. Svatomír Černín
JAK22 Ing. Dagmar Jakubcová
KAS0037 Mgr. Petr Kašing
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain theoretical and practical knowledge in the field of protection and use of archival documents.

Teaching methods

Seminars

Summary

Course should create a sense of necessity of protection and preservation of documents originating in activity of legal bodies (by legal and historical reasons) and contribute to understanding of rules of law determining its evidence, storing and destruction alongside with the possibility of practical realization of these operations.

Compulsory literature:

Dějiny zemí koruny české, I-II, Praha 1992 Zákon č. 343/1992 Sb. o archívnictví a předpisy související Šebánek, J.: Základy pomocných věd historických, Brno 1961 Bartoš, J.-Chobot K.: Úvod do archívnictví pro historiky, Olomouc 2000 Šťouračová,J.:Úvod do archívnictví, Brno 1999 Skala,L.-Vít,M.:Slovníček spisové služby a archivnictví: pomocník pro: pracovníky samosprávy a státní správy, pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky zdravotnických zařízení, podnikatele, pracovníky neziskového sektoru a obecně prospěšných společností...., Ústí nad Orlicí 2005 Bittner,I.:Spisová a archívní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře, Praha 2005

Recommended literature:

Havránek,J. - Myška,M. - Paclík,J.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1967 Šamberger,Z.:Studie k dějináam československého archívnictví, Praha 2005 155 let archívnictví v českých zemích:sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 155. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně ve dnech 31.května-1.ČERVNA 1994, Brno 1995 Moderní archívnictví v českých zemích a na Slovensku:28.Mikulovské sympozium,12.-13.října 2004, Brno 2004 Polišenská,M.:České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu, Olomouc 2005

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

doplnit další požadvky studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Brief overview: political history of the Czech lands until 1526 2.Brief overview: political history of the Czech lands during 1526-1918 3.History of Czechoslovakia, 1918-1948 4.History of government in the Czech lands until 1526 5.History of government in the Czech lands during 1526-1918 6.History of government in Czechoslovakia, 1918-1948 7.Types of scriptural sources 8.History of origins and developments of archives in the Czech lands 9.Network of archives in the Czech Republic 10. Legal norms in the field of archival science 11.Praxis in register office, praxis in archive of legal entity 12.Archival science and uses of computer technologies 13.Building of archives 14.Excursion to the register office and archive of Technical University Ostrava

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Written exam Written test 35  0 3
        Other task type Other task type 50  0 3
Mandatory attendence participation: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Winter
2011/2012 Winter