711-0203/01 – History of Science and Technology (DVT)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorMgr. Bc. Mariana StonišováSubject version guarantorPhDr. Svatomír Černín
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2
Part-time Credit and Examination 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To gain view of development of new scientific findings and their relation to development of technology in main branches of industry, most of all then of student’s own specialization

Teaching methods

Seminars

Summary

Course gives a brief view of basic issues of science and technology development from the beginning of man history up till present. It provides a view of development of scientific findings in relation to development of technology, which is observed from the point of its level in main industries. History of science and technology are substantial part of human history. Mutual social, economical and political links influencing this area enable better understanding of development of technical problem within socioeconomic context.

Compulsory literature:

HART-DAVIS, Adam, ed. Science: the definitive visual guide. London: Dorling Kindersley, 2012. ISBN 978-1-4093-8314-7.

Recommended literature:

HART, Michael H. The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History. Citadel; Revised edition, 2000. ISBN 978-0806513508.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. úvodní seminář, seznámení se se strukturou předmětu, studijní literatura 2. Středověký a novověký svět řemesel 3. Technika v hornictví 4. Vývoj výroby železa a oceli 5. Způsoby dopravy a jejich vývoj 6. Využití parní energie 7. Počátky výzkumů elektrických jevů a první praktická použití elektřiny 8. Výroba elektrické energie 9. Elektrotechnika v historickém vývoji 10. Počátky elektroniky a její rozvoj 11. Svět počítačů 12. Jaderná energetika a alternativní zdroje energie 13. Československé fortifikační stavitelství a podíl strojírenství na něm. 14. Závěrečný seminář, zhodnocení prací studentů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner