711-0204/08 – World and National History I. (SNH)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantordoc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Svatomír Černín
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49 PhDr. Svatomír Černín
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obtaining view of stages of historical evolution of the world and national community, understanding of mutual incidence and influence on world and national events in the process of undergoing evolution of human society.

Teaching methods

Seminars
Tutorials

Summary

In the course, historical approach is applied as an essential process in getting to know evolutionary processes in the society, at the same time interdisciplinary links are respected mainly in the areas of anthropology, historical demography, psychology and sociology. Emphasis is put on placing national history in European context and on explanation of relations of history of European countries with extraeuropean history

Compulsory literature:

Prosím doplnit literaturu

Recommended literature:

prosím doplnit literaturu

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika starověkých kultur, jejich přínos a vzájemné ovlivňování. Význam mezinárodního obchodu ve starověku pro rozvoj civilizací. 2. Vývoj evropské společnosti v období středověku, národní a kosmopolitní společnosti 3. Fenomén křesťanství, úloha evropských univerzit v období středověku 4. Počátky formování české státnosti. Úloha Přemyslovců a Lucemburků v českých a evropských dějinách 5. Německé a židovské obyvatelstvo v českých zemích. 6. Přínos civilizace arabské, čínské a předkolumbovských amerických kultur 7. Renesance, evropské a české dějiny v oblasti politické a hospodářské a kulturní 8. Budování mnohonárodnostní habsburské monarchie 9. Vývoj Anglie, Francie 10. Vývoj německých států a Ruska 11. Dějiny afrického a australského kontinentu ve vztahu k dějinám Evropy 12. Civilizační poslání Evropy 13. Dějiny amerického kontinentu, střetávání různorodých evropských národů. Vytváření specifických rysů amerických dějin 14. Mezinárodní vztahy v 17. - 19. století

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.