711-0204/11 – World and National History I. (SNH)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantordoc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Svatomír Černín
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
CER49 PhDr. Svatomír Černín
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0
Part-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obtaining view of stages of historical evolution of the world and national community, understanding of mutual incidence and influence on world and national events in the process of undergoing evolution of human society.

Teaching methods

Seminars
Tutorials

Summary

In the course, historical approach is applied as an essential process in getting to know evolutionary processes in the society, at the same time interdisciplinary links are respected mainly in the areas of anthropology, historical demography, psychology and sociology. Emphasis is put on placing national history in European context and on explanation of relations of history of European countries with extraeuropean history

Compulsory literature:

Prosím doplnit literaturu

Recommended literature:

prosím doplnit literaturu

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika starověkých kultur, jejich přínos a vzájemné ovlivňování. Význam mezinárodního obchodu ve starověku pro rozvoj civilizací. 2. Vývoj evropské společnosti v období středověku, národní a kosmopolitní společnosti 3. Fenomén křesťanství, úloha evropských univerzit v období středověku 4. Počátky formování české státnosti. Úloha Přemyslovců a Lucemburků v českých a evropských dějinách 5. Německé a židovské obyvatelstvo v českých zemích. 6. Přínos civilizace arabské, čínské a předkolumbovských amerických kultur 7. Renesance, evropské a české dějiny v oblasti politické a hospodářské a kulturní 8. Budování mnohonárodnostní habsburské monarchie 9. Vývoj Anglie, Francie 10. Vývoj německých států a Ruska 11. Dějiny afrického a australského kontinentu ve vztahu k dějinám Evropy 12. Civilizační poslání Evropy 13. Dějiny amerického kontinentu, střetávání různorodých evropských národů. Vytváření specifických rysů amerických dějin 14. Mezinárodní vztahy v 17. - 19. století

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner