711-0206/03 – Dějiny vědy a techniky ve strojírenství (DVTS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Bc. Mariana StonišováGarant verze předmětuMgr. Bc. Mariana Stonišová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
JEM03 PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
STO0087 Mgr. Bc. Mariana Stonišová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnutí celkového pohledu na vývoj vědy a techniky z hlediska jejich zařazení do kontextu konkrétních podmínek dějin lidské civilizace. Získání globálního historického pohledu na vývoj studovaného oboru včetně mezioborových technických vazeb.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Na základě IGIP byl zařazen do programu evropských technických univerzit předmět dějiny věd a techniky. Jeho obsah je zaměřen na poskytnutí celkového pohledu na vědu a techniku z hlediska vývojového poznávacího procesu v kontextu konkrétních podmínek dějin lidské civilizace. Předmět také umožňuje získání globálního historického pohledu ve vlastní technické oblasti studia včetně mezioborových technických vazeb. V metodice předmětu se klade důraz na poznávání závislosti vývoje techniky a přírodních věd v širších společenských souvislostech, zároveň však také na zcela mimořádný význam přírodních věd a techniky v dějinách lidské civilizace. Seminář se zvláště zaměřuje na vývoj mechanismů, strojů a strojních zařízení a od průmyslové revoluce na vývoj strojírenství jakožto nového oboru průmyslu.

Povinná literatura:

Tondl,L.: Věda, technika a společnost, Praha 1994 Nečas, C.: Světově dějiny věd a techniky, Praha 1985 Nečas, C., Zwettler, O.: Dějiny věd a techniky, Praha 1985 Studie o technice v českých zemích I-VI, , Praha 1984-1995 Studie o technice v českých zemích 1945-1992,I-III, Praha 2003 Cavendish, M.: Svět poznán, Praha 1999 Lilley, S.: Stroje a lidé v dějinách, Praha 1973 Kronika techniky, Praha 1996 Skripta: Zeithammer, K. (ČVUT Praha), Kraváček, F. (FFUP Olomouc) Smrček,O.:Kapitoly z dějin strojírenství, Praha 1992 Smrček,O.:Strojírenství, Praha 2001 Kraus.I.:Dějiny evropských objevů a vynálezů:od Homéra k Einsteinovi, Praha 2001 Kraus,I.:Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích, Praha 2004 Černín,S.-Biolková,J.:Přehled dějin vědy a techniky ve strojírenství,Ostrava 2007(in:elektronická knihovna katedry 711)

Doporučená literatura:

Dědina,J.:Rozvoj vědy a techniky průmyslového odvětví:hutnictví a strojírenství, Praha 1988 Horská-Vrbová,P.:Hlavní otázky vzniku a vývoje českého strojírenství do roku 1918, Praha 1959 Kvítek,M.:Průkopnící vědy a techniky v českých zemích, Havlíčkův Brod 1999 Smrček,O.:Přehled vývoje obrábění kovů v letech 1900-1945, Praha 1988 Kraus,I.: Fyzika od Thaléta k Newtonovi:kapitoly z dějiny fyziky, Praha 2007

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

a) V průběhu semestru student navštíví technickou památku, muzeum nebo objekt vztahující se k DVT a svou návštěvu doloží vstupenkou případně fotografií. (př.: halda Ema, Dolní oblast Vítkovice, Hornické muzeum) b) Seminární práce o rozsahu min. 3 normo strany na téma vztahující se k DVT (osobnost, technická památka, historický vývoj vybraného předmětu atp). V závěru bude přiložený seznam použité literatury podle citační normy ČSN ISO 690! c)ústní klasifikovaný zápočet

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní seminář, seznámení se se strukturou předmětu, studijní literatura. 2. Historie báňského a technického školství; významní představitelé vědních oborů (včetně odborníků, které vychovala VŠB-TUO). Technické památky v Moravskoslezském kraji. 3. Úvod do dějin vědy a techniky; věda a technologie ve starověku. 4. Nové chápání významu techniky v období středověku. Středověky svět řemesel. 5. Vznik moderní vědy – počátek vědecké revoluce; inženýrský přístup k řešení praktických problémů na příkladu Leonarda da Vinciho. 6. Průmyslová revoluce (vzestup moderního průmyslu). 7. „Dlouhé“ 19. století a zahájení první etapy technicko-vědecké revoluce. 8. Technika v hornictví. 9. Vývojové tendence a směry rozvoje dopravy a dopravních prostředků v dějinách lidstva. 10. Elektrotechnika v historickém vývoji. (Nikola Tesla, T.A. Edison, F. Křižík, Kolben) 11. 20. století: vědecko-technická revoluce; zneužití vědy a techniky. 12. Svět počítačů. 13. Exkurze 14. Závěrečný seminář

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (50) Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (50) Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku