711-0206/05 – Dějiny vědy a techniky ve strojírenství (DVTS)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Bc. Mariana StonišováGarant verze předmětuMgr. Bc. Mariana Stonišová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO0087 Mgr. Bc. Mariana Stonišová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnutí celkového pohledu na vývoj vědy a techniky z hlediska jejich zařazení do kontextu konkrétních podmínek dějin lidské civilizace. Získání globálního historického pohledu na vývoj studovaného oboru včetně mezioborových technických vazeb.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Na základě IGIP byl zařazen do programu evropských technických univerzit předmět dějiny věd a techniky. Jeho obsah je zaměřen na poskytnutí celkového pohledu na vědu a techniku z hlediska vývojového poznávacího procesu v kontextu konkrétních podmínek dějin lidské civilizace. Předmět také umožňuje získání globálního historického pohledu ve vlastní technické oblasti studia včetně mezioborových technických vazeb. V metodice předmětu se klade důraz na poznávání závislosti vývoje techniky a přírodních věd v širších společenských souvislostech, zároveň však také na zcela mimořádný význam přírodních věd a techniky v dějinách lidské civilizace. Seminář se zvláště zaměřuje na vývoj mechanismů, strojů a strojních zařízení a od průmyslové revoluce na vývoj strojírenství jakožto nového oboru průmyslu.

Povinná literatura:

ČERNÍN, Svatomír-BIOLKOVÁ, Jindra. Přehled dějin vědy a techniky ve strojírenství, Ostrava 2007(in:elektronická knihovna katedry 711) SMRČEK, Otto. Strojírenství. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-247-2. FOLTA, Jaroslav. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Praha: Encyklopedický dům, 2003. Sborník Národního technického muzea. ISBN 80-860-4422-X. TONDL, Ladislav. Věda, technika a společnost: Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. Praha: Filosofia, 1994. ISBN 80-700-7051-X. REIER, Sharon. The Bridges of New York. New York: Dover Publications, 2000. ISBN 978-0486412306.

Doporučená literatura:

Horská-Vrbová,Pavla. Hlavní otázky vzniku a vývoje českého strojírenství do roku 1918, Praha: Nak. Československé akademie věd, 1959. KRAUS, Ivo. Dějiny evropských objevů a vynálezů: od Homéra k Einsteinovi. Praha: Academia, c2001. ISBN 80-200-0905-1. KRAUS, Ivo. Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1196-X. HART-DAVIS, Adam, ed. Science: the definitive visual guide. London: Dorling Kindersley, 2012. ISBN 978-1-4093-8314-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

a) Návštěva technické památky nebo technického muzea (např. Dolní oblast Vítkovice, halda Ema aj.) b) Napsat seminární projekt (min. 2 strany) o návštěvě technické památky nebo technického muzea, co bylo zajímavé, krátká historie vztahující se k objektu/místu. Návštěvu doložit vlastní fotografií z daného místa. Vše poslat na e-mail vyučujicího. c) Klasifikovaný zápočet - písemný test z přednesených témat.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní hodina, studijní literatura 2. Báňské a technické školy, Významné osobnosti VŠB-TUO, Technické památky v Moravskoslezském kraji. 3. Vývoj strojů a strojního zařízení ve starověku. Archimédes, Héron z Alexandrie. 4. Vývoj strojů a strojního zařízení ve středověku. 5. Vývoj strojů a strojního zařízení v novověku do průmyslové revoluce. Leonardo da Vinci a jeho stroje. 6. Průmyslová revoluce a počátky moderního průmyslu (strojírenství). 7. 19. století; První fáze technicko-vědecké revoluce. 8. Hlavní tendence ve vývoji strojírenství v letech 1800–1918 (se zaměřením na české země). 9. 20. století; Druhá fáze technicko-vědecké revoluce. 10. Hlavní tendence ve vývoji strojírenství po roce 1918 (se zaměřením na české země). 11. Strojírenství a jeho podíl na zbrojní výrobě v 19. a 20. století. Vítkovické železárny (Dolní oblast Vítkovice), Škodovy závody. 12.Vývojové tendence a směry rozvoje dopravy a dopravnách prostředků v dějinách lidstva. 13. Historický vývoj užití elektrické energie. (Tesla, Edison, Křižík, Kolben) 14. Závěrečná hodina, zhodnocení seminárních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku