711-0303/05 – Political Science (Polit)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorMgr. Roman Rakowski, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student demonstrates basic knowledge in the area of internal and international politics. He can prove orientation in politics, based on the ability of independent judgment and is able, on the basis of knowledge of political science to understand the political situation in the Czech Republic, international politics and the European Union.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

The purpose of this course is to give basic information about political science, its development, traditions, key terms, methods and theories. The course dwells on the problems of ideologies, state, democracy, political systems, political parties, political culture, human rights, international relationships, political aspects of the european integration processes. Course should give students basic knowledge abouot politics as well as the ability of orientation in other particular courses.

Compulsory literature:

HEYWOOD, Andrew. Political Ideologies. 2012 5th edition. Palgrave Macmillan

Recommended literature:

JUDT, Tony. Postwar : a history of Europe since 1948-1990. 2010 London JUDT,Tony, SNYDER, Timothy. Thinking the Twentieth Century. 2013 Palgrave MacMilan

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Politologie jako společenský jev - Vznik a vývoj politologie, vědy o politice - Dějiny politického myšlení od antiky po současnost - Ideologie. Srovnání hlavních politických myšlenkových směrů současnosti, jejich vliv na vývoj euroamerické civilizace - Podstata, vznik, vývoj a současný stav demokracie - Liberální demokracie a její perspektivy - Soudobé nedemokratické politické systémy - Politický systém společnosti a jeho instituce - Volby a volební systémy - Politické strany. Minulost, současnost, opodstatnění existence - Zájmové a nátlakové skupiny, jejich organizační formy a funkce v politickém systému - Sdělovací prostředky a jejich vliv na politické chování - Politická kultura. Politika a morálka - Práva a svobody člověka v demokratické společnosti - Národnostní otázka. Příčiny a zdroje rasismu a xenofobie - Mezinárodní vztahy. Integrační procesy v Evropě po II. sv. válce

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner