711-0303/15 – Politologie (Polit)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuMgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Olga Gubová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUB30 PhDr. Olga Gubová
RAK0014 Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje základní znalosti v oblasti vnitřní a mezinárodní politiky. Umí prokázat orientaci v politickém dění, založenou na schopnosti samostatného úsudku a je schopen na základě znalostí z oboru politologie porozumět politickému dění v ČR, mezinárodní politice a Evropské Unii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Smyslem výuky je doplnit a systematizovat obecné znalosti o politice a uspořádání společnosti. Forma výuky je založena na polemice nad různými alternativami. Výsledkem by při oboustranném zájmu mohla být orientace studenta v politické dění, založená na schopnosti samostatného úsudku.

Povinná literatura:

HEYWOOD, Andrew) Politologie. 2008 Nakl. A.Čeněk, IBSVN 978-80-7380-115-1 PROROK,Vladimír, Lisa,Aleš Základy politologie. 2009.Nakl.A.Čeněk, ISBN: 978-80-7380-141-0 CÍSAŘ, Ondřej Politologie. 2005 M U. ISBN 80-210-3856-X Heywood, A.: Political Theory. London 2007.

Doporučená literatura:

Bělohradský V. : Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha 1992. Dahrendorf, R.: Moderní sociální konflikt, Bratislava 1991. Jodl, M.: Teorie elit, VŠE Praha 1994. Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studium odborných textů a jejich prezentace na semináři. Závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod, témata, literatura. 2. Definice politiky. Příčiny existence, funkce ve společnosti. Klasifikace lidských postojů k politice. 3. Vznik a vývoj politologie. Hlavní politologické směry v současnosti. Vztah politologie a dalších společenskovědních oborů. Výběr z dějin politického myšlení. 4. Ideologie - hlavní politické myšlenkové směry doby moderní. Komparace ideologií. Vliv ideologií na vývoj euroatlantické civilizace. Budoucnost ideologií. 5. Demokracie.Historie demokracie, model demokratického politického systému doby moderní. Liberální demokracie počátku 21.století. Charakteristika a perspektivy. 6. Soudobé nedemokratické systémy. Charakteristika a formy soudobých nedemokratických systémů. 7. Politický systém společnosti a jeho instituce. Stát a dělba moci. Typy demokratických politických systémů a jejich srovnání. 8. Volby a volební systémy. Předpoklady voleb. Typy volebních systémů a jejich vliv na politickou strukturu. 9. Politická struktura : politické strany, historický vývoj, typy, funkce. Zájmové a nátlakové skupiny. 10. Politická kultura, její vliv na politické chování autorit i voličů. Média v politice, vliv médií na vývoj politiky, politickou kulturu a politické chování. 11. Lidská práva v Evropě. Vliv kultury a technologií na vývoj lidských práv. Rasová a národnostní problematika. Problémy migrace. 12. Soudové mezinárodní vztahy. Aktéři a jejich charakteristika. Významné globální a regionální organizace. 13. Integrační procesy v Evropě po II. světové válce. Politické aspekty evropské integrace. Politické alternativy postindustriální Evropy 14. Test. 15. Diskuse: Problémy vládnutí v současné době: expertizace, elitizace, centralizace, privatizace politiky, , redukce sociálního státu, stárnutí populace a imigrace, terorismus a omezená svoboda, ohniska napětí současného světa apatický volič a jeho tonutí v informačním boomu Literatura: Heywood A: Politologie, nakl. Aleš Ćeněk 2008 Císař, O.: Politologie. MU 2006 Říchová, B: Úvod do současné politologie, Portál, Praha 2002 Prorok, V.: Lisa,A.: Základy politologie VŠE, praha 1999,2000 Heywood, A.: Politické ideologie, nakl. Aleš Čeněk 2008 Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici, Viktoria, Praha 1995 Klokočka, V.: Politická reprezentace a volby v demokratických systémech, Aleko, Praha 1991 Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix, Praha 1998 Krejčí, O.: Mezinárodní politika: Vybrané stati, Viktoria Publishing, Praha 1997 Ort, A.: Evropa 20.století, Arista, Praha 2000 Ústava ČR Smlouva o EU- konsolidované znění www.euroskop.cz, http://europa.eu.int/, www.evropska-unie.cz Doporučená literatura: Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha 2000 David, R.: Politologie, FIN, Olomouc 1996 Dahl, R.A.: Demokracie a její kritici, Viktoria Publishing, Praha 1997 Ústavy a příp. Listiny základních práv a svobod různých zemí Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě, nakl. Ivo Železný, Praha 1994 Honzák.F., Pečenka,M., Vlčková, J.,: Evropa v proměnách staletí, Libri, Praha 1995 Barša,P., Strmiska.M.: Národní stát a etnický konflikt. CDK 1999 Kellner, A. Národy a nacionalismus, Hříbal, Praha 1998 Kniha o náboženstvích , Albatros 1995 Toffler, A.: Třetí vlna, nakl.Dokořán, Praha 2001 (The Third Wave, London: Pan Books 1981) Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě, EKK, Praha 1991 Giddens, A.: Unikající svět, Sociologické nakladatelství, Praha 2000 Hungtington, S.P.: Střet civilizací, Rybka Publishers, Praha 1996 Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002 Baumann, Z.: Globalizace: důsledky pro člověka. MFPraha 1999 Hobsbawm, E.: Věk extrémů, Argo. Praha 1998 Drulák, P.: Teorie mezinárodních vztahů.Praha 2003 Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné, MU, Brno 1993 Šlachta, M.: Ohniska napětí ve světě.Praha.2007 Zakaria F: Postamerický svět. Academia.2010 Kennedy, P. Vzestup a pád velmocí: ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, LN, Praha 1996 Judt, T. Dějiny poválečné Evropy. Slováry 2008 Johnson, P.: Dějiny 20. století, Rozmluvy, Praha 1991 Časopis Mezinárodní vztahy Časopis Týden Časopis Respekt

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku