711-0303/31 – Politologie (Polit)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAK0014 Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje základní znalosti v oblasti vnitřní a mezinárodní politiky. Umí prokázat orientaci v politickém dění, založenou na schopnosti samostatného úsudku a je schopen na základě znalostí z oboru politologie porozumět politickému dění v ČR, mezinárodní politice a Evropské Unii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Smyslem výuky je doplnit a systematizovat obecné znalosti o politice a uspořádání společnosti. Forma výuky je založena na polemice nad různými alternativami. Výsledkem by při oboustranném zájmu mohla být orientace studenta v politické dění, založená na schopnosti samostatného úsudku.

Povinná literatura:

HEYWOOD, Andrew) Politologie. 2008 Nakl. A.Čeněk, IBSVN 978-80-7380-115-1 PROROK,Vladimír, Lisa,Aleš Základy politologie. 2009.Nakl.A.Čeněk, ISBN: 978-80-7380-141-0 CÍSAŘ, Ondřej Politologie. 2005 M U. ISBN 80-210-3856-X Heywood, A.: Political Theory. London 2007.

Doporučená literatura:

Bělohradský V. : Kapitalismus a občanské ctnosti, Praha 1992. Dahrendorf, R.: Moderní sociální konflikt, Bratislava 1991. Jodl, M.: Teorie elit, VŠE Praha 1994. Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích, Radix 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studium odborných textů a jejich prezentace na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Test na konci semestru

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Politologie jako společenský jev - Vznik a vývoj politologie, vědy o politice - Dějiny politického myšlení od antiky po současnost - Ideologie. Srovnání hlavních politických myšlenkových směrů současnosti, jejich vliv na vývoj euroamerické civilizace - Podstata, vznik, vývoj a současný stav demokracie - Liberální demokracie a její perspektivy - Soudobé nedemokratické politické systémy - Politický systém společnosti a jeho instituce - Volby a volební systémy - Politické strany. Minulost, současnost, opodstatnění existence - Zájmové a nátlakové skupiny, jejich organizační formy a funkce v politickém systému - Sdělovací prostředky a jejich vliv na politické chování - Politická kultura. Politika a morálka - Práva a svobody člověka v demokratické společnosti - Národnostní otázka. Příčiny a zdroje rasismu a xenofobie - Mezinárodní vztahy. Integrační procesy v Evropě po II. sv. válce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast; Analýza doporučené četby;

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast; Analýza vybraných děl;

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0541A170009) Výpočetní a aplikovaná matematika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní