711-0305/02 – Politické aspekty evropské integrace (PAEI)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity2
Garant předmětuMgr. Roman Rakowski, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Olga Gubová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFS, FEI, EKF, FBI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUB30 PhDr. Olga Gubová
RAK0014 Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1
kombinovaná Zápočet 16+0
distanční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní znalosti z oblasti politických aspektů Evropské unie v kontextu národních zájmů České republiky a mezinárodních vztahů. Má základní orientaci v politice EU, založenou na znalostech a schopnosti samostatného úsudku a je schopen na základně znalostí získaných v předmětu směřování EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výklad je zaměřen zejména na politické aspekty evropského integračního procesu, tj. vysvětlení mezinárodněpolitických příčin vzniku, vývoje a současného stavu EU. Důraz je kladen na popsání stavu demokratických rozhodovacích procesů. České národní zájmy a role ČR v EU.

Povinná literatura:

Fiala P., Pitrová M. (2009).Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury Smlouva o EU: konsolidované poslední znění Říchová, B (2002). Úvod do současné politologie. Portál.

Doporučená literatura:

Judt, T. (2005) Poválečná Evropa, Slovart Booker, Ch., North, R. (2006). Skryté dějiny evropské integrace. Brno: Barrister&Principál Ústavy a Listiny základních práv a svobod evropských zemí Šatava, L (1994) : Národnostní menšiny v Evropě. Nakl. Ivo Železný. Honzák.F., Pečenka,M., Vlčková, J(1995). Evropa v proměnách staletí. Libri. Toffler, A. Třetí vlna, nakl.Dokořán,(2001)on: Pan Books 1981) Giddens, A. (2000). Unikající svět, Sociologické nakladatelství, Praha Hungtington, S. (1996) Střet civilizací. Rybka Publishers,. Prorok, V., Lisa, A.: Základy politologie, VŠE, Praha 1999 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie, CDK 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

www.euroskop.cz, http://europa.eu.int/, www.evropska-unie.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní Účast na přednáškách a seminářích. Vypracování eseje na dohodnuté téma. Test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie politiky - Podstata politiky - Lokální, vnitřní a zahraniční politika. Zájmy a konflikty, způsoby jejich řešení. Bilaterální a multilaterální vztahy a jejich právní úpravy. - Hlavní politické myšlenkové směry současnosti (komparace ideologií). - Teorie demokracie. Politické systémy. - Lidská práva 2. Uzlové body historického procesu ve 20. století z hlediska jejich vlivu na současné evropské integrační procesy - Nové velmocenské uspořádání světa po I. světové válce a jeho důsledky. Hledání nového obsahu demokracie - USA, Evropa a Rusko mezi světovými válkami. - Rozdělená Evropa po II. světové válce. Politické, ekonomické, vojenské a soicální souvislosti. - Od rozdělení k sjednocení. Evropa ve 20. století - kulturní nebo geologický pojen. 3. Charakteristika pro Evropu významných integračních seskupení - Globální a regionální organizace: OSN, Rada Evropy, WEU, NATO, OBSE EU - kompetence a cíle - Etapy ve vývoji západoevropské ekonomické a poltiické spolupráce (zejm. EU) a jejich hlavní obsah. současné členské státy a jejich postavení v EU. - Rozhodovací procesy v EU a jejich instituce. Úloha Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady ministrů, Evropské rady. Specifika vznikání politického rozhodnutí EU. - Nejpodstatnější směry ve strategii EU - monetární unie, institucionální změny, rozšiřování EU. - EU a svět. Preference ve vztazích. Evropské a mimoevropské zájmy. - Středoevropský region a EU. Zájmy České republiky a jejich realizace - Eurospektikové a eurooptimisté. Perpektivy EU.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.