711-0308/03 – Politická regionalizace visegradských zemí (PRVC)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuMgr. Roman Rakowski, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Olga Gubová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEI, USP, FMTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUB30 PhDr. Olga Gubová
RAK0014 Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o obsahu a rozvoji současných hlavních teoretických přístupů k procesu regionalizace a interregionalizace a také o potenciálu spolupráce Visegrádské skupiny v rámci Evropské unie a v širším mezinárodním kontextu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o obsahu a rozvoji současných hlavních teoretických přístupů k procesu regionalizace a interregionalizace a také o potenciálu spolupráce Visegrádské skupiny v rámci Evropské unie a v širším mezinárodním kontextu. Předmět poskytuje přehled o různých typech regionalizace s cílem porozumět integraci na politické úrovni. Hlavním cílem je definování hlavních rozdílů a hlavních společných rysů zemí Visegrádské skupiny a ukázat tak potenciál Visegrádské skupiny, zejména v politické sféře. To je možné na základě porovnání politické historie, politických systémů, politických ideologií, politické kultury a národních zájmů visegradských zemí. Některé lekce kurzu bude vyučován vysokoškolskými učiteli ze zahraničních vysokých škol v zemích Visegrádské čtyřky, a to z Maďarska a Polska. Jejich přínos je v přímém kontaktu studentů s odborníkem ze země Visegrádské skupiny a přehledu o aktuálních trendech politického vývoje svých zemí.

Povinná literatura:

Krejčí O. Geopolitics in the Central European Region: The View from Prague and Bratislava. Bratislava: Veda, 2005 Judt, T, Snyder, T. Thinking the Twentieth Century. 2013 Söderbaum,F. New Regionalism and the European Union. Routledge 2011. Gubová, O. Several Remarks on the theory of Regionalism and Interregionalism.

Doporučená literatura:

Rothschild, J., Wingfield, N.M. Return to diversity. A political history of East Central Europe since World War II. New York, Oxford Univ. Press, 2008. (4th ed.) Petrovic, M. The Democratic Transition of Post-Communist Europe. Palgrave-MacMillan, 2013. Klingemann, H.D., Fuchs, D., Zielonka, J. Democracy and Political Culture in Eastern Europe. London, Routledge, 2006. Lendvai, P. Hungary. Between democracy and authoritarianism. New York, Columbia Univ. Press, 2012. Szczepański,M. Śliz A., The Transition from Socialist to Market Economy Privatization: the Point of View of the Polish Society, Polish Sociological Review, Issue 170, 2010 M. Kosman, Political culture-historical culture, Poznań 2009 J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Democracy in Poland 1989-2009. Challenges for the future, Warszawa 2010 Ryniejska-Kiełdanowicz, M. Cultural Diplomacy as a form of international communication, Institute for Public Relations. Wrocław 2010

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní účast na přednáškách, vypracování eseje,zkouška

E-learning

http://www.vsb.cz/711/cs/elektronicka-knihovna/

Další požadavky na studenta

průběžné studium dle povinné a doporučené literatury vykonání zkoušky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systematická analýza mezinárodní vztahů po studené válce. 2. Význam regionalismu v přeměně soudobých mezinárodních vztahů 3.Interregionalismus jako jeden z efektivních projektů v mezinárodních vztazích. 4. Kooperace visegradské skupiny - historie, oblasti, cíle. 5. Zdroje společné historie zemí ve střední Evropě - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. 6. Tranzitivní demokratický proces v Maďarsku po roce 1989. 7. Současný politický systém Maďarska. Vztahy politických institucí. Politická struktura. Limity demokracie. Maďarské národní zájmy. 8. Zdroje maďarské politické kultury. Stereotypy a převládající typ ideologie. Nacionalismus jako určující rys maďarského veřejného života. 9. Polský vývoj po roce 1989 - evoluce polské společnosti. Role hnutí Solidarita: jeho původ, lídři, vliv na středoevropské země. Polsko v současné Evropě a Evropské Unii. 10. Současný politický systém Polska. Vztahy politických institucí. Politická struktura. Limity demokracie. Polské národní zájmy. 11. Zdroje polské politické kultury. Stereotypy, převládající typ ideologie. Religiozita Poláků jako určující charakteristika společnosti. Jan Pavel II. jako religiózní a politický lídr a jeho role v polské transformaci. Diplomacie II. cesty - zaměření na problémy spojené s visegradskými zeměmi. 12. Národní zájmy zemí visegradské skupiny - společné a rozdílné. 13. Kooperace a integrace visegradských zemí v zahraniční a obranné politice.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
USP 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok
USP 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.