711-0401/02 – Právní aspekty zajišťování jakosti (PAZJ)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuJUDr. Zuzana ŠilhanováGarant verze předmětuJUDr. Klára Veselá
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VES16 JUDr. Klára Veselá
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

diferencovat mezi systémem soukromoprávní a veřejnoprávní ochrany spotřebitele; kategorizovat spotřebitelské smlouvy; klasifikovat formy hospodářské soutěže (nedovolené omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěžní jednání); charakterizovat práva duševního vlastního (právo autorské a práva průmyslová); porovnat licenční smlouvu a licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví; aplikovat metody tvorby interních norem (tzv. řídících aktů);

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu je podán výklad o právu ochrany spotřebitele (jeho předmětu, významu, systému, zásadám a pramenům; soukromoprávní a veřejnoprávní rovině ochrany spotřebitele). Výklad je taktéž podáván o spotřebitelských smlouvách upravených v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Kurz dále obsahuje přednášky týkající se: řízení jakosti a ochrana spotřebitele (jakost, zákonná regulace, řízení jakosti dle ISO 9000, TQM, nástroje a metody řízení jakosti), autorského práva, průmyslových práv, licence (licenční smlouva, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví), hospodářské soutěže (nedovolené omezování hospodářské soutěže, nekalé soutěžní jednání) a metodiky vnitropodnikové tvorby předpisů (interní normy).

Povinná literatura:

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Doporučená literatura:

Hulva T.: Ochrana spotřebitele, ASPI, Praha 2004 Raus D., Neruda R.: Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU, Computer Press, Brno 2005 Hajn P., Horáček R., Čada K. : Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H. Beck, Praha 2005 Telec I., Tůma P. : Autorský zákon. Komentář, C. H. Beck, Praha 2007 Dědič J.: Obchodní zákoník - komentář, Polygon, Praha 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
711-0406 ObP Obchodní právo Doporučená
711-0479 ZP Základy práva Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
711-0431 OP,PDV Obchodní právo a právo duševního vlastnictví

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku