711-0402/01 – History of State and Law (DSaP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits2
Subject guarantorMgr. Jindra Biolková, CSc.Subject version guarantorMgr. Jindra Biolková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIO20 Mgr. Jindra Biolková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Pochopení vztahů státu a práva v kontextu vývoje lidské civilizace s dopadem na současnost.

Teaching methods

Summary

TAUGHT ONLY IN CZECH

Compulsory literature:

Malý, K.: České právo v minulosti, Orac, Praha 1995 Malý, K., Sivák, F.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918, Panorama, Praha 1988 Tureček, J. a kol. Světové dějiny státu a práva ve starověku, Praha, Orbis 1963 Kincl, J. a kol.: Všeobecné dějiny státu a práva, Panorama, Praha 1983 Schelle a kol.: Obecné dějiny státu a práva I., II., III. díl, Právnická fakulta MU Brno 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Vývoj státu a práva ve starověku - Stát a právo středověku - Stát a právo v období novověku - Dějiny vztahů státu a cirkve - Historické aspekty vývoje mezinárodního práva

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner