711-0403/02 – Finanční právo (FP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuJUDr. Pavla PetříkováGarant verze předmětuMgr. Karina Vališová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní orientaci v následujících oblastech finančního práva: - pojem finančního práva a jeho systematika - prameny finančního práva - veřejné rozpočty - státní rozpočet a fondové hospodaření - rozpočty územně správních celků - daňové právo - poplatky a ostatní platby poplatkového charakteru - měnové a puncovní právo - bankovní právo - úvěr v českém právu - pojišťovnické právo - celní právo - finanční trh - problematika mezinárodního finančního práva - devizové právo - finanční kontrola

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Obecné zásady a základy právní regulace finanční vztahů. Speciální právní úprava nosných součastí systému finančního práva a správy.

Povinná literatura:

Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, C.H.BECK, 2009 Grúň, L: Finanční právo a jeho instituty, Linde Praha, a.s., 2006 Právní předpisy upravující příslušné speciální oblasti v novelizovaném znění dle pokynů pedagoga

Doporučená literatura:

Marková, H.: Rozpočtové právo, C.H.BECK, poslední vydání Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů, ORAC, poslední vydání Peková, J., Pilný, J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, poslední vydání

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- pojem finančního práva a jeho systematika - prameny finančního práva - veřejné rozpočty - státní rozpočet a fondové hospodaření - rozpočty územně správních celků - daňové právo - poplatky a ostatní platby poplatkového charakteru - měnové a puncovní právo - bankovní právo - úvěr v českém právu - pojišťovnické právo - celní právo - finanční trh - problematika mezinárodního finančního práva - devizové právo - finanční kontrola

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.