711-0404/04 – Civil Law and Commercial Law (OOP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorJUDr. Pavla PetříkováSubject version guarantorJUDr. Milada Štefková
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUL01 JUDr. Tomáš Hulva
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
STE39 JUDr. Milada Štefková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of the course is to provide student with basic information on principles and system of civil-law and commercial-law relations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Graduate will get basic view of legislation of before said legal relations and will get orientated within it.

Compulsory literature:

prosím o doplnění literatury

Recommended literature:

prosím o doplnění literatury

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní principy občanského a obchodního práva 2. Předmět právní úpravy občanského a obchodního zákoníku, rozsah působnosti občanského a obchodního zákoníku 3. Uzavírání smluv a zajištění smluvních závazků v občanském a obchodním právu 4. Význam a pojetí smlouvy o budoucí smlouvě v občanském a obchodním zákoníku 5. Kupní smlouva, nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, ujednání ke kupní smlouvě podle občanského a obchodního zákoníku 6. Smlouva o dílo podle občanského a obchodního zákoníku, nároky z titulu odpovědnosti za vadné dílo 7. Uznání závazku a zánik závazku 8. Započtení pohledávek 9. Prodlení dlužníka a prodlení věřitele 10. Promlčení a prekluze, právní účinky stavení a přetržení lhůt 11. Právní institut náhrady škody, speciální úprava v občanském a obchodním právu 12. Podnikatelský nájem movitých věcí dle občanského zákoníku, smlouva o koupi najaté věci dle obchodního zákoníku 13. Občanskoprávní úprava příkazní smlouvy, smlouvy o obstarání věci, smlouvy o obstarání prodeje věci 14. Právní úprava smlouvy o obchodním zastoupení, mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy a komisionářské mslouvy v obchodním zákoníku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (10) Měřící a řídící technika P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (20) Řídící a informační systémy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering (40) Automatizované systémy řízení P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner