711-0406/08 – Commercial Law (ObP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorMgr. Jiří KlegaSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of the course is to convey information on legal regulations governing commercial-law relations. Student will acquire a view of regulation of commercial-law relations in legal code of the Czech Republic and will get orientated within it.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The content of this course is mainly concerned with legal relations between business entities. Lecturing is divided into two primary parts. The first is concerned with law of individual business relations subjects. The second aims at business contractual relations with emphasis on obligations resulting from business contracts including familiarization with the specifics of business contracts of international matter.

Compulsory literature:

Commercial Law, Elias K., Linde, Prague, 2006, Civil Code, Fiala J., Meritum, Second edition, 2012, Act Nr. 40/1964 Collection of Law, Civil Code, as amended

Recommended literature:

Act Nr. 89/2012 CIVIL CODE, Act Nr. 1/1993 Collection of Law, Constitution

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výklad základních pojmů obchodního práva 2. Podnikání zahraničních osob 3. Obchodní rejstřík 4. Hospodářská soutěž a právní prostředky ochrany před nekalou soutěží 5. Obchodní společnosti 6. Obchodní závazkové vztahy 7. Zajištění závazků, smluvní pokuta, uznání závazku, ručení, bankovní záruka 8. Započtení pohledávek 9. Náhrady škody a ušlý zisk 10. Smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství 11. Smlouva o přepravě věci, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku 12. Smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu 13. Smlouva o bankovním uložení věci, smlouva o běžném účtu, smlouva o vkladovém účtu 14. Konkurs a vyrovnání

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.