711-0406/10 – Obchodní právo (ObP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuMgr. Jiří KlegaGarant verze předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIV48 JUDr. Pavla Cívelová
HUL01 JUDr. Tomáš Hulva
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
STE39 JUDr. Milada Štefková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat informace o právních předpisech upravujících obchodně-právní vztahy. Student získá přehled o právní opravě obchodněprávních vztahů právním řádem ČR a schopnost orientace v ní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem studia tohoto předmětu jsou právní vztahy mezi podnikatelskými subjekty. Výuka je rozdělena do dvou základních částí. První část výuky je věnována právu subjektů podnikatelských vztahů. Druhá část výuky je zaměřena na obchodní závazkové vztahy s důrazem na závazky vznikající z obchodních smluv včetně seznámení se se specifikem obchodních smluv s mezinárodním prvkem.

Povinná literatura:

Bejček.J. a kol., Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 2002, s. 255, ISBN 80-248-0167-1 Štefková, M. Základy obchodního práva, http://homel.cz/~ste39, s. 60 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění

Doporučená literatura:

Nesnídal, J. a kol. Občanský zákoník s komentářem, Poradce 2008, s. 240, ISSN 1211-2437 Faldyna, F. a kol. Obchodní porávo, Meritum, ASPI 2005, s. 1345, ISBN 80-7173-449-6 Bejček, J. a kol. Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO, 2002, s. 250, ISBN 80-248-0167-1 INCOTERMS 1990, Česká obchodní a průmyslová komora 1991, s. 267, ISBN 80-7003-110-7 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výklad základních pojmů obchodního práva 2. Podnikání zahraničních osob 3. Obchodní rejstřík 4. Hospodářská soutěž a právní prostředky ochrany před nekalou soutěží 5. Obchodní společnosti 6. Obchodní závazkové vztahy 7. Zajištění závazků, smluvní pokuta, uznání závazku, ručení, bankovní záruka 8. Započtení pohledávek 9. Náhrady škody a ušlý zisk 10. Smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství 11. Smlouva o přepravě věci, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku 12. Smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu 13. Smlouva o bankovním uložení věci, smlouva o běžném účtu, smlouva o vkladovém účtu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.