711-0407/01 – Commercial Law and Labour Law (OPP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorJUDr. Pavla PetříkováSubject version guarantorMgr. Jiří Klega
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
LAN0161 JUDr. Martin Láníček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will obtain orientation in the following branches of private law: - introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course provides information on basic regulations and areas of labor and commercial law, which are necessary for realization of production business. It deals with labor-law relations based on Labor Code and with issues of enterprising and enterpriser in accordance with Commercial Code and enterprising law.

Compulsory literature:

Ústava České republiky 1/1993 Sb. (platné znění) Obchodní zákoník Zákon o živnostenském podnikání Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti

Recommended literature:

Bělohlávek, Bejček, Kernbachová : Základy obchodního práva pro ekonomy, skripta VSB-TU Ostrava Občanský zákoník Insolvenční zákon Zákon o kolektivním vyjednávání směrnice EU v oblasti obchodněprávních a pracovněprávních vztahů Právní předpisy v platném znění dle pokynů pedagoga

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2014/2015 Winter
2011/2012 Winter
2009/2010 Winter