711-0407/10 – Commercial Law and Labour Law (OPP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorMgr. Jiří KlegaSubject version guarantorJUDr. Roman Vicherek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
PSO0010 Mgr. Petr Psotka
VIC0033 JUDr. Roman Vicherek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will obtain orientation in the following branches of private law: - introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course provides information on basic regulations and areas of labor and commercial law, which are necessary for realization of production business. It deals with labor-law relations based on Labor Code and with issues of enterprising and enterpriser in accordance with Commercial Code and enterprising law.

Compulsory literature:

Ústava České republiky 1/1993 Sb. (platné znění) Obchodní zákoník Zákon o živnostenském podnikání Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti

Recommended literature:

Bělohlávek, Bejček, Kernbachová : Základy obchodního práva pro ekonomy, skripta VSB-TU Ostrava Občanský zákoník Insolvenční zákon Zákon o kolektivním vyjednávání směrnice EU v oblasti obchodněprávních a pracovněprávních vztahů Právní předpisy v platném znění dle pokynů pedagoga

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2012/2013 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2011/2012 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2011/2012 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2010/2011 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2010/2011 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 3 Optional study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FMMI - K - cs 2015/2016 Part-time Czech Optional FMT - Faculty of Materials Science and Technology stu. block
Subject block without study plan - FMMI - K 2014/2015 Part-time Czech Optional FMT - Faculty of Materials Science and Technology stu. block