711-0407/11 – Commercial Law and Labour Law (OPP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorJUDr. Pavla PetříkováSubject version guarantorJUDr. Roman Vicherek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
PSO0010 Mgr. Petr Psotka
VIC0033 JUDr. Roman Vicherek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will obtain orientation in the following branches of private law: - introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course provides information on basic regulations and areas of labor and commercial law, which are necessary for realization of production business. It deals with labor-law relations based on Labor Code and with issues of enterprising and enterpriser in accordance with Commercial Code and enterprising law.

Compulsory literature:

Ústava České republiky 1/1993 Sb. (platné znění) Obchodní zákoník Zákon o živnostenském podnikání Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti

Recommended literature:

Bělohlávek, Bejček, Kernbachová : Základy obchodního práva pro ekonomy, skripta VSB-TU Ostrava Občanský zákoník Insolvenční zákon Zákon o kolektivním vyjednávání směrnice EU v oblasti obchodněprávních a pracovněprávních vztahů Právní předpisy v platném znění dle pokynů pedagoga

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination 55  31 3
Mandatory attendence participation: 80 %

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Final written test

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208T123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902T041) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2013/2014 Winter
2012/2013 Winter
2011/2012 Winter
2009/2010 Winter