711-0407/13 – Commercial Law and Labour Law (OPP)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits4
Subject guarantorMgr. Jiří KlegaSubject version guarantorMgr. Jiří Klega
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
LAN0161 JUDr. Martin Láníček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will obtain orientation in the following branches of private law: - introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course provides information on basic regulations and areas of labor and commercial law, which are necessary for realization of production business. It deals with labor-law relations based on Labor Code and with issues of enterprising and enterpriser in accordance with Commercial Code and enterprising law.

Compulsory literature:

Ústava České republiky 1/1993 Sb. (platné znění) Obchodní zákoník Zákon o živnostenském podnikání Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti

Recommended literature:

Bělohlávek, Bejček, Kernbachová : Základy obchodního práva pro ekonomy, skripta VSB-TU Ostrava Občanský zákoník Insolvenční zákon Zákon o kolektivním vyjednávání směrnice EU v oblasti obchodněprávních a pracovněprávních vztahů Právní předpisy v platném znění dle pokynů pedagoga

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- introduction into subject (constitutional principles of commercial law) - subjects of commercial law and other forms of common business - business contractual relations - enterprising of foreign people in the Czech rep. - trading - competition, unfair competition - bankruptcy and settlement – bankruptcy law - introduction to labor law (constitutional principles) - rise, change and extinction of labor-law relations - wage, salary, working hours, holidays, special working conditions - safety and health protection at work - responsibility in labor-law relations - status of trade unions in labor-law relations and collective labor law - provision of employment and unemployment - normative of EU in commercial-law and labor-law relations

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination 55  31
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner