711-0409/01 – Pracovní právo (PrP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuJUDr. Martin LáníčekGarant verze předmětuJUDr. Jaromír Kožiak
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ0046 JUDr. Jaromír Kožiak
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oboru PRACOVNÍHO PRÁVA s důrazem na v praxi nejčastěji řešené otázky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět aplikovaného práva pro oblast pracovně-právních vztahů a otázek zaměstnanosti. Součástí je průprava pracovněprávní dokumentací (dvoustranné a jednostranné právní úkony) a průprava vedení soudního sporu v pracovním právu. Rovněž jsou prakticky demonstrovány způsoby výpočtů jednotlivých položek, jež se v rámci pracovního poměru vypočítávají (např. cestovní náhrady, náhrada výdělku, náhrada škody na věcech a zdraví atd.)

Povinná literatura:

Právní předpisy pracovního práva, zejména: zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Doporučená literatura:

Galvas M. a kol.: Labour law. 2. publish. Prf MU v Brně: Brno, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ústavní principy a instituty pracovního práva 2. Vznik pracovního poměru 3. Změny v pracovním poměru 4. Zánik pracovněprávních vztahů 5. Práce konané mimo pracovní poměr 6. Mzda, překážky v práci 7. Pracovní doba, dovolená 8. Zvláštní pracovní podmínky 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy 10. Odpovědnosti a náhrady škody v pracovněprávních vztazích 11. Odbory a kolektivní pracovní právo 12. Právní úprava zaměstnanosti 13. Nezaměstnanost a její řešení 14. Mezinárodní aspekty pracovně právních vztahů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku