711-0409/02 – Pracovní právo (PrP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuJUDr. Martin LáníčekGarant verze předmětuJUDr. Jaromír Kožiak
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUL01 JUDr. Tomáš Hulva
KOZ0046 JUDr. Jaromír Kožiak
SOK50 JUDr. Zdenka Sokolíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oboru PRACOVNÍHO PRÁVA s důrazem na v praxi nejčastěji řešené otázky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět aplikovaného práva pro oblast pracovně-právních vztahů a otázek zaměstnanosti. Součástí je průprava pracovněprávní dokumentací (dvoustranné a jednostranné právní úkony) a průprava vedení soudního sporu v pracovním právu. Rovněž jsou prakticky demonstrovány způsoby výpočtů jednotlivých položek, jež se v rámci pracovního poměru vypočítávají (např. cestovní náhrady, náhrada výdělku, náhrada škody na věcech a zdraví atd.)

Povinná literatura:

Právní předpisy pracovního práva, zejména: zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Doporučená literatura:

Galvas M. a kol.: Labour law. 2. publish. Prf MU v Brně: Brno, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ústavní principy a instituty pracovního práva 2. Vznik pracovního poměru 3. Změny v pracovním poměru 4. Zánik pracovněprávních vztahů 5. Práce konané mimo pracovní poměr 6. Mzda, překážky v práci 7. Pracovní doba, dovolená 8. Zvláštní pracovní podmínky 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy 10. Odpovědnosti a náhrady škody v pracovněprávních vztazích 11. Odbory a kolektivní pracovní právo 12. Právní úprava zaměstnanosti 13. Nezaměstnanost a její řešení 14. Mezinárodní aspekty pracovně právních vztahů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.