711-0410/03 – Labour Law and Welfare Law (PPSoc)

Gurantor departmentDepartment of Social SciencesCredits3
Subject guarantorJUDr. Roman Vicherek, Ph.D.Subject version guarantorJUDr. Jaromír Kožiak
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ0046 JUDr. Jaromír Kožiak
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course objectives Objective is to get theoretical knowledge and practical skills in the field of labor law with emphasis on most frequent issues dealt in praxis.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Annotation Getting of theoretical knowledge and practical skills in the field of labor law and social security law with emphasis on most frequent issues dealt in praxis. One part consists of labor-law documentation (bilateral and unilateral legal actions) and training of leading trial within labor law. As well there are demonstrated ways of calculations of individual social security benefits as well as eligibility for the benefits.

Compulsory literature:

Act No. 262/2006 Coll., The Labour Code as amended Act No. 435/2004 Coll., The Employment as amended Act No. 2/1991 Coll., Collective Bargaining as amended Galvas M., Gregorová Z.: Social Security, 2. publish, Prf MU v Brně: Brno, 2005.

Recommended literature:

1) Galvas M. a kol.: Labour Law. 2. publish. Prf MU v Brně: Brno, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy pracovního práva 2. Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů 3. Mzda, dovolená, pracovní doba, překážky v práci 4. Zvláštní pracovní podmínky 5. Bezpečnost a ochrana zdraví 6. Odpovědnost v pracovně-právních vztazích 7. Odbory a kolektivní pracovní právo 8. Ústavní principy systému sociálního zabezpečení 9. Zdravotní a sociální pojištění 10. Nemocenské a důchodové pojištění 11. Podpory v nezaměstnanosti 12. Penzijní připojištění 13. Státní sociální podpora 14. Sociální péče

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 1. Vypracování zadaných úkolů 2. Aktivní účast ve cvičeních 1. Devising assigned tasks 2. Active participation in exercises

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.