711-0412/02 – Správní právo (Spr)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity3
Garant předmětuJUDr. Martin LáníčekGarant verze předmětuJUDr. Petr Hluštík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU02 JUDr. Petr Hluštík, Ph.D.
SIL10 JUDr. Zuzana Šilhanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni se orientovat v probrané právní problematice a použít získané vědomosti v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení si systémem organizace správy a hmotněprávní úpravy vybraných úseků veřejné správy. Zvládnutí zásad a postupů ve správním řízení a právní úpravy základů a následků odpovědnosti za správní delikty, včetně uplatňování správně trestních postihů. Ve sféře živnostenského práva získají přehled o živnostenské správě, živnostenském podnikání.

Povinná literatura:

BECK,C.H.:Správní právo, skriptum, PF UK v Praze Správní řád Správní akty Občanský soudní řád Zákon o přestupcích Živnostenský zákon Zákon o obecní policii a Policii ČR Soudní řád správní Obecní zřízení Krajské zřízení Kompetenční zákon Katastrální zákon Zákon o azylu Zákon o pobytu cizinců CÍVELOVÁ,P.:Legislativa státní správy a související problematika,skriptum, VŠB-TU Ostrava Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Doporučená literatura:

1. D. Hendrich Správní právo 2. Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní 3. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 4. Zákon č. 99/1963 Sb., Občanské soudní řízení 5. Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 6. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších změn a doplňků. 7. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady organizace veřejné správy 2. Hmotně právní úprava vybraných oblastí veřejné správy 3. Procesně právní úprava postupu při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech účastníků správního řízení konaného před orgány státní správy 4. Právní následky spáchání správního deliktu 5. Organizace a činnost státního administrativního aparátu 6. Územní samospráva 7. Ústavní soudnictví 8. Obecní zřízení 9. Zákon o okresních úřadech 10. Krajské zřízení 11. Zákon o Policii ČR - rámcové seznámení 10. Stavební zákon - použití v praxi 11. Živnostenský zákon - jeho uplatnění v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku