711-0412/10 – Správní právo (Spr)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity5
Garant předmětuMgr. Jan SiostrzonekGarant verze předmětuJUDr. Martin Láníček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE0094 Mgr. Jiří Klega
LAN0161 JUDr. Martin Láníček
PSO0010 Mgr. Petr Psotka
SIO0002 Mgr. Jan Siostrzonek
SIL10 JUDr. Zuzana Šilhanová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni se orientovat v probrané právní problematice a použít získané vědomosti v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení si systémem organizace správy a hmotněprávní úpravy vybraných úseků veřejné správy. Zvládnutí zásad a postupů ve správním řízení a právní úpravy základů a následků odpovědnosti za správní delikty, včetně uplatňování správně trestních postihů.

Povinná literatura:

1. Ústava ČR, zákon č. 1/1993 Sb. 2. Listina základních práv a svobod 3. Zákon číslo 150/2002 Sb., Soudní řád správní 4. Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád 5. Zákon číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 6. Speciální předpisy stanovené pedagogem 7. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters Právní předpisy dle upřesnění pedagoga

Doporučená literatura:

1. Vladimír Sládeček, Obecné správní právo 2. Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád 3. Zákon číslo 183/2006 Sb., stavební zákon 4. Zákon číslo 2/1969 Sb., kompetenční zákon 5. Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích 6. Zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prosím o doplnění dalších požadavků na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady organizace veřejné správy 2. Hmotně právní úprava vybraných oblastí veřejné správy 3. Procesně právní úprava postupu při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech účastníků správního řízení konaného před orgány státní správy 4. Právní následky spáchání správního deliktu 5. Organizace a činnost státního administrativního aparátu 6. Územní samospráva 7. Ústavní soudnictví 8. Obecní zřízení 9. Zákon o okresních úřadech 10. Krajské zřízení 11. Zákon o Policii ČR - rámcové seznámení 10. Stavební zákon - použití v praxi 11. Živnostenský zákon - jeho uplatnění v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.