711-0413/03 – Teorie práva (TP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuJUDr. Zdenka SokolíkováGarant verze předmětuJUDr. Zdenka Sokolíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní orientaci v problemetice: Stát a právo. Právní norma Legislativní proces Prameny práva. Právní vztah Ústava ČR - dělba moci Listina základních práv a svobod Základy práva občanského hmotného Základy práva občanského procesního Základy práva obchodního Základy práva pracovního Základy práva správního hmotného Základy práva správního procesního Základy práva trestního hmotného Základy práva trestního procesního Základy práva EU

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se s úlohou a funkcí práva ve společnosti. Vztah státu jako reprezentanta veřejné moci a práva jako nástroje řízení (regulace) vztahů ve společnosti. Získání základního přehledu o právním řádu ČR a orientace v něm s cílem posílení právního vědomí studentů.

Povinná literatura:

Halfar a kol.: Právo, skriptum EkF VŠB-TU Ostrava, 1997 Schelle a kol.: Základy veřejného a soukromého práva, MU Brno, 1994 Boguszak, Veverka, Čapek: Základy teorie práva a právní filosofie, CODEX Praha, 1996 Ústava České republiky, právní předpisy dle pokynu pedagoga

Doporučená literatura:

M. Janků a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.BECK, 2.vydání, 2006 J. Tomancová, K. Schelle a kol.: Právní nauka pro pracovníky veřejné správy, EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stát a právo. Právní norma Legislativní proces Prameny práva. Právní vztah Ústava ČR - dělba moci Listina základních práv a svobod Základy práva občanského hmotného Základy práva občanského procesního Základy práva obchodního Základy práva pracovního Základy práva správního hmotného Základy práva správního procesního Základy práva trestního hmotného Základy práva trestního procesního Základy práva EU

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.