711-0414/01 – Trestní právo (TrP)

Garantující katedraKatedra společenských vědKredity4
Garant předmětuMgr. Jiří KlegaGarant verze předmětuJUDr. Jaromír Kožiak
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ERL0003 Mgr. Alice Erleová
KOZ0046 JUDr. Jaromír Kožiak
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orintace v trestním právu hmotném a procesním Znalost skutkové podstaty trestného činu Pochopení významu trestu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zaměřuje na osvojení pojmu, struktury, funkcí a základních zásad trestního práva. Pochopení trestní odpovědnosti a právních následků trestní odpovědnosti, jakož i obecné a zvláštní části. Na vztahy trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním

Povinná literatura:

JELINEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná a zvláštní část. 1.vyd. Praha : Leges, 2009. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění Zákon č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (soudní řád),v platném znění Zákon č.218/2003 Sb.,o soudnictví ve věcech mládeže. Wayne, R. Criminal Law. 2. ed. ISBN: 9780314912688. Harward, 2010. s. 1293 JELINEK, J. a kol. Criminal law 1.publish , Praha : Leges, 2009.

Doporučená literatura:

NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ,M. a kol. Trestní právo. 5. vyd. Praha: Aspi, 2007 s. 290. CÍSAŘOVÁ, D.; FENYK, J. Trestní právo procesní. 4.vyd. Praha : Linde, 2006. s. 871.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem, struktura, formy, funkce, základní zásady trestního práva. 2. Trestní odpovědnost, 3. Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka. 4. Znaky skutkové podstaty trestného činu 5. Stádia trestného činu 6. Trestní odpovědnost mladistvých. 7. Ukládání trestů a ochranných opatření 8. Ukládání opatření. 9. Zvláštní část trestního práva 10. Úvod do studia trestního práva procesního 11. Principy trestního řízení 12. Účastníci trestního řízení, jejich práva a povinnosti 13. Tresty 14. Pachatel trestného činu; právně-psychologické aspekty a výkon trestu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Plnění zadaných úkolů, studium doporučené literatury Completion of assigned tasks, study of recommended literature

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.